DANH SÁCH CỰU HỌC SINH, SINH VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ
LỚP : 16 A  NIÊN KHÓA : khoa 16
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI CÔNG TÁC HIỆN NAY SỐ ĐIỆN THOẠI THƯ ĐIỆN TỬ GHI CHÚ
 1  Nguyễn Hữu Chấn  1970  Khoa Ngoại ngữ, Trường ĐH Phạm Văn Đồng  0553835176  nhchan2002@yahoo.co.uk  s