DANH SÁCH CỰU HỌC SINH, SINH VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ
LỚP : DCT13A  NIÊN KHÓA : 2013-2017
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI CÔNG TÁC HIỆN NAY SỐ ĐIỆN THOẠI THƯ ĐIỆN TỬ GHI CHÚ
 1  Nguyễn Hồng Vân  1994    0976444163    s
 2  Lê Hồng Phương  1993  Khoa công nghệ thông tin  01679558185  Lehongphuongcntt@gmail.com  s