DANH SÁCH CỰU HỌC SINH, SINH VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ
LỚP : CSKi13  NIÊN KHÓA : 2013-2016
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI CÔNG TÁC HIỆN NAY SỐ ĐIỆN THOẠI THƯ ĐIỆN TỬ GHI CHÚ
 1  nguyễn thị nhi  1995    0988152547  ntnhi13@pdu.edu.vn  s
 2  Nguyễn Thị Hà Uyên  28/11/1994        s
 3  Lê Thị Hà Vân  27/12/1995        s
 4  Võ Nguyễn Phước Vy  26/1/1994        s
 5  Đoàn Thị Ngọc Tuệ  27/6/1995        s
 6  Lê Thị Anh Thư  6/5/1995        s
 7  Lê Thị Kim Trinh  3/3/1994        s
 8  Lê Thị Thanh Thuận  9/12/1995        s
 9  Tạ Thị Xuân Thảo  28/2/1995        s
 10  Nguyễn Thị Nhi  26/12/1995        s
 11  Đặng Văn Ý Nhi  4/4/1995        s
 12  Nguyễn Thị Thanh Nhã  4/1/1995        s
 13  Đỗ Thị Như Mãi  4/8/1995        s
 14  Nguyễn Thị Bích Ngọc  21/11/1995        s
 15  La Thị Tuyết Mai  4/12/1994    1647009924    s
 16  Ngô Thị Lý  11/9/1995        s
 17  Đinh Thị Thanh Lý  20/5/1995        s
 18  Hà Thị Phương Linh  18/9/1995        s
 19  Đặng Thị Diễm Hương  14/1/1995        s
 20  Phạm Thị Mỹ Huyền  1/1/1995        s
 21  Tạ Thị Ngọc Huyền  15/1/1994        s
 22  Nguyễn Thị Thanh Hải  25/9/1995        s
 23  Nguyễn Thị Mỹ Duyên  2/7/1995        s
 24  Nguyễn Thị Hồng Diễm  8/11/1994        s
 25  Nguyễn Thị Kim Chung  11/6/1995        s
 26  Nguyễn Thị Kim Chi  26/3/1994        s
 27  Ngô Thị Ánh  4/9/1995        s