DANH SÁCH CỰU HỌC SINH, SINH VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ
LỚP : CSI13  NIÊN KHÓA : 2013-2016
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI CÔNG TÁC HIỆN NAY SỐ ĐIỆN THOẠI THƯ ĐIỆN TỬ GHI CHÚ
 1  Nguyễn Thị Minh Yến  22/8/1994    1697399078    s
 2  Đinh Văn Đần  19/1/1992    1685164907    s
 3  Nguyễn Thị Hương Trầm  3/12/1995    979742299    s
 4  Trần Thị Thảo  18/12/1995    1664295268    s
 5  Võ Tiến Dũng  18/5/1994    1657685034    s
 6  Mai Thị Phước Trang  30/8/1995    1657083013    s
 7  Lê Thị Tiển  16/8/1995    964185521    s
 8  Nguyễn Thị Thu Thủy  12/12/1995    1695877610    s
 9  Trương Quang Thạnh  6/11/1995    972924408    s
 10  Lê Tấn Tài  26/8/1994    124679187    s
 11  Nguyễn Thị Hồng Phúc  28/1/1995    964993236    s
 12  Nguyễn Thị Mỹ Nữ  19/11/1995    1666798122    s
 13  Nguyễn Thành Minh  27/7/1993    1667315285    s
 14  Nguyễn Thị Như Huyền  21/9/1994    1694148782    s
 15  Võ Thị Kim Liễu  25/3/1994    974498283    s
 16  Hồ Thị Hiếu  7/9/1995    1698902141    s
 17  Cao Thị Thu Hiền  21/5/1995    1696286880    s
 18  Huỳnh Thị Thuý Hằng  15/10/1995    1679281960    s
 19  Hồ Thị Hạnh  25/10/1995    1639426358    s