DANH SÁCH CỰU HỌC SINH, SINH VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ
LỚP : CCK13B  NIÊN KHÓA : 2013-2016
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI CÔNG TÁC HIỆN NAY SỐ ĐIỆN THOẠI THƯ ĐIỆN TỬ GHI CHÚ
 1  Trần Hoàng Long  1995    0963843946  phongmay.com@gmail.com  s
 2  Võ Đình Sơn  16/9/1995        s
 3  Trương Quang Thành Vũ  5/4/1995        s
 4  Nguyễn Thanh Viên  14/12/1995        s
 5  Hồ Ngọc Vân  28/8/1995        s
 6  Chế Nhật Trường  11/3/1995        s
 7  Nguyễn Vân Trung  15/10/1994        s
 8  Trần Duy Tính  6/3/1995        s
 9  Phan Tấn Thiêm  23/9/1993        s
 10  Võ Thành Tâm  10/10/1994        s
 11  Nguyễn Văn Rồi  4/8/1994        s
 12  Nguyễn Ngọc Quý  19/10/1995        s
 13  Tiêu Văn Phước  11/3/1995        s
 14  Nguyễn Văn Phước  19/7/1995        s
 15  Phạm Ngọc Nhân  20/12/1995    975640465    s
 16  Nguyễn Văn Nghĩa  16/7/1995        s
 17  Võ Duy Nghĩa  20/1/1995        s
 18  Phạm Quang Mẫn  26/2/1995        s
 19  Bùi Văn Lượng  19/4/1995        s
 20  Nguyễn Phúc Lộc  5/1/1994        s
 21  Trần Hoàng Long  14/9/1995        s
 22  Lê Văn Khánh  5/9/1995        s
 23  Mai Xuân Hợp  24/4/1995        s
 24  Nguyễn Tấn Danh  6/1/1995        s
 25  Nguyễn Văn Đi  30/5/1995        s
 26  Nguyễn Thanh Châu  26/3/1994        s
 27  Võ Văn Ánh  16/3/1995        s
 28  Nguyễn Hữu Hận  23/10/1994    1672634195    s