DANH SÁCH CỰU HỌC SINH, SINH VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ
LỚP : QLNN 22A  NIÊN KHÓA : 2012-2016
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI CÔNG TÁC HIỆN NAY SỐ ĐIỆN THOẠI THƯ ĐIỆN TỬ GHI CHÚ
 1  Đinh Văn Trinh  20/8/1985  UBND xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà tỉnh Quảng Ngãi  0985229035  Trinhshqng@gmail.com  s