DANH SÁCH CỰU HỌC SINH, SINH VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ
LỚP : CKL 11D  NIÊN KHÓA : 2011-2013
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI CÔNG TÁC HIỆN NAY SỐ ĐIỆN THOẠI THƯ ĐIỆN TỬ GHI CHÚ
 1  Ngô Thị Tường Viên  09/12/1990  Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - ĐakLô  0335834546  tươngvienngo@gmail.com  s