DANH SÁCH CỰU HỌC SINH, SINH VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ
LỚP : clt09  NIÊN KHÓA : 2009-2012
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI CÔNG TÁC HIỆN NAY SỐ ĐIỆN THOẠI THƯ ĐIỆN TỬ GHI CHÚ
 1  Nguyễn Lê Thủy Nguyên  1991    01678918977  nguyenlethuynguyen20@gmail.com  s
 2  Bùi Thị Kim Hồng  1990    0933204816    s
 3  Lê Thị Cẩm Hoàng  24-04-1991  Trường THCS Hành Tín Đông  0943679664  hoanglecamgv91@gmail.com  s