DANH SÁCH CỰU HỌC SINH, SINH VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ
LỚP : CTH09  NIÊN KHÓA : 2009-2012
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI CÔNG TÁC HIỆN NAY SỐ ĐIỆN THOẠI THƯ ĐIỆN TỬ GHI CHÚ
 1  LÊ THỊ LOAN  27- 8-1989  TRƯỜNG TIỂU HỌC PHỔ QUANG  01674528568  leloandh@yahoo.com.vn  s
 2  Lê Thị Ngân  1991  Trường TH số 1 Phổ Cường  01669898757  nganle208@gmail.com  s