DANH SÁCH CỰU HỌC SINH, SINH VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ
LỚP : DCT08A  NIÊN KHÓA : 2008-2012
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI CÔNG TÁC HIỆN NAY SỐ ĐIỆN THOẠI THƯ ĐIỆN TỬ GHI CHÚ
 1  Nguyễn Văn Long  1990    0974035240  vanlong.itqn@gmail.com  s
 2  nhm612  1988  THPT Nghĩa Hành 2  0934839299  mynguyen612@gmail.com  s
 3  PHẠM THANH HÙNG  1990    0977715346  thanhhungph127@gmail.com  s
 4  Trần Vĩnh  25-04-1990  TP. HỒ CHÍ MINH  0977612294  tranvinh1990qn@gmail.com  s
 5  Nguyễn Hậu  1990    0974720375  haunguyen.md6590@gmail.com  s
 6  NGUYỄN DUY BÌNH  1990  Sở Tư Pháp tỉnh Đắk Lắk  01224411117  binhprao@yahoo.com  s
 7  Nguyễn Kế Lộc  04-02-1990  TCN Đức Phổ  01214527402  nguyenkeloc113@gmail.com  s