DANH SÁCH CỰU HỌC SINH, SINH VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ
LỚP : CT07A  NIÊN KHÓA : 2007-2010
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI CÔNG TÁC HIỆN NAY SỐ ĐIỆN THOẠI THƯ ĐIỆN TỬ GHI CHÚ
 1  Nguyễn Văn Long  1989  Sinh viên Đại học Bách khoa Đà Nẵng  0973.073.383  longvannguyen.dx@gmail.com  s
 2  Nguyễn Văn Trung  28/01/1988  Trung Tâm Ngoại Ngữ - Tin Học 3T.GOLD  0987600052  nguyentrung2801@gmail.com  s
 3  TRẦN THỊ TRƯƠNG ANH  12/09/1988  CÔNG TY NAM SƠN  01683064003  Funnytran38@gmail.com  s