DANH SÁCH CỰU HỌC SINH, SINH VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ
LỚP : TKT06  NIÊN KHÓA : 2006-2008
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI CÔNG TÁC HIỆN NAY SỐ ĐIỆN THOẠI THƯ ĐIỆN TỬ GHI CHÚ
 1  Bùi Thanh Vinh  1978  Ban quản lý rừng phòng hộ Sơn Tây  0918740418  thanhvinhbui@gmail.com  s
 2  Bùi Anh Tuấn  1984  Phường Chánh Lộ  0935745672    s
 3  Ngô Thị Nga  1985  Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Tây  098701888    s
 4  Phan Thị Hồng Tươi  1983    0935342255    s
 5  Bùi Thị Thu Thúy  1983    0935881634    s
 6  Trương Thị Mến  1988    0818752579    s