DANH SÁCH CỰU HỌC SINH, SINH VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ
LỚP : CK 05A  NIÊN KHÓA : 2005-2008
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI CÔNG TÁC HIỆN NAY SỐ ĐIỆN THOẠI THƯ ĐIỆN TỬ GHI CHÚ
 1  Võ Ngọc Chiến  1987  Ban Quản lý KKT Dung Quất  01697755461  vnchien@dungquat.com.vn  s
 2  Võ Ngọc Chiến  1987  Ban Quản lý KKT Dung Quất  01697755461  vnchien@dungquat.com.vn  s