DANH SÁCH CỰU HỌC SINH, SINH VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ
LỚP : Anh 22a  NIÊN KHÓA : 1996-1999
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI CÔNG TÁC HIỆN NAY SỐ ĐIỆN THOẠI THƯ ĐIỆN TỬ GHI CHÚ
 1  Phạm Văn Thạch  1978  Trường THCS Hành Tín Tây  0977700247  thachhanhtin2013@gmail.com  s
 2  Phạm Văn Thạch  1978  Trường THCS Hành Tín Tây  0977700247  thachhanhtin2013@gmail.com  s