Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong

Ánh sáng Soi đường
Hội thảo


Trung tâm


Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
  Phan Trung Châu
Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
Địa chỉ liên lạc: Tổ 3 Thị trấn La Hà, H/Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0917963987
Email: phantrungchaupdu@yahoo.com.vn
Lý lịch khoa học

  CN. Tạ Thị Minh Châu
Đơn vị: Khoa Cơ bản
Địa chỉ liên lạc: Hẻm 135/7/2 Nguyễn Đình Chiểu T.P Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 3824040
Di động: 0905357885
Email: minhchaupdu.@gmail.com
Lý lịch khoa học

 Giảng viên ThS. Trần Đức Chí
Đơn vị: Phòng Quản Lý KH Và HTQT
Địa chỉ liên lạc: 954 Quang Trung, Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 055-3825366
Di động: 0977224668
Email: tdchi@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  ThS. Nguyễn Hữu Chấn
Đơn vị: Khoa Ngoại Ngữ
Địa chỉ liên lạc: Khoa Ngoại ngữ, trường ĐH Phạm Văn Đồng, 986 Quang Trung, TP Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553828481
Di động:
Email: nhchan2002@yahoo.co.uk
Lý lịch khoa học

  ThS. Trần Văn Chỉnh
Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin
Địa chỉ liên lạc: 213 Trương Quang Trọng TP Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553828830
Di động: 0905444408
Email: tvchinh06@yahoo.com.vn
Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn