Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
    ThS. Nguyễn Văn Trương
 Đơn vị: Khoa Cơ bản
 Địa chỉ liên lạc: 968/19 Quang Trung
 Điện thoại cơ quan: 0553824040
 Di động: 0905864344
 Email: nvtruong@pdu.edu.vn.
 Lý lịch khoa học

    ThS. Đặng Thanh Tuân
 Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin
 Địa chỉ liên lạc: D12B Chu Văn An, TP Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 0553828830
 Di động: 0905 363 393
 Email: dttuan@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    CN. Lê Duy Tuấn
 Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin
 Địa chỉ liên lạc: Thôn Độc Lập – xã Tịnh Ấn Tây – TP Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 0255.3828830
 Di động: 0943676870
 Email: ldtuan@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    CN. Phạm Tuy
 Đơn vị: Khoa Sư phạm Xã Hội
 Địa chỉ liên lạc: 180/6 Nguyễn Công Phương. T.P Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 0553835472
 Di động: 0914026902
 Email: ptuy@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Trần Thị Kim Tuyến
 Đơn vị: Phòng Quản Lý KH Và HTQT
 Địa chỉ liên lạc: 80/10/3 Trần Cẩm, TP Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 055 3825366
 Di động: 0905070203
 Email: ttktuyen@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn