Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
    ThS. Trần Thị Kim Tuyến
 Đơn vị: Phòng Quản Lý KH Và HTQT
 Địa chỉ liên lạc: 80/10/3 Trần Cẩm, TP Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 055 3825366
 Di động: 0905070203
 Email: ttktuyen@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    CN. Bùi Thị Ánh Tuyết
 Đơn vị: Khoa Sư phạm Tự nhiên
 Địa chỉ liên lạc: Phường Trương Quang Trọng, Thành phố Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 0255 3825195
 Di động: 01222305767
 Email: btatuyet@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

   Giáo viên Trung học CN. Lê Văn Tương
 Đơn vị: Phòng Đào tạo
 Địa chỉ liên lạc: Thôn La Hà, xã Nghĩa Thương huyện Tư Nghĩa tỉnh Quảng Ngãi.
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0914121313
 Email: lvtuong@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    CN. Thượng Đình Vân
 Đơn vị: Khoa Kinh tế
 Địa chỉ liên lạc: Tổ dân phố 3, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0903085776
 Email: tdvan@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Trịnh Thị Xuân Vân
 Đơn vị: Khoa Kinh tế
 Địa chỉ liên lạc: Tổ dân phố 3, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa.
 Điện thoại cơ quan: 0553822459
 Di động: 0905328359
 Email: ttxvan@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn