Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong

Ánh sáng Soi đường
Hội thảo


Trung tâm


Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
  ThS. Trần Thị Thúy Vy
Đơn vị: Khoa Sư phạm Xã Hội
Địa chỉ liên lạc: 64 Nguyễn Trãi, Tp Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553835472
Di động: 0935060989
Email: tttvy@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  TS. Nguyễn Thị Tường Vy
Đơn vị: Khoa Sư phạm Tự nhiên
Địa chỉ liên lạc: 96 Cách mạng tháng tám, Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0914.360065
Email: tvysinhpvd@gmail.com
Lý lịch khoa học

  CN. Nguyễn Hữu Xuân
Đơn vị: Khoa Sư phạm Xã Hội
Địa chỉ liên lạc: Tổ 13- Phường Quảng Phú - TP Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553921313
Di động: 0984906109
Email: arthuuxuan_64@yahoo.com.vn
Lý lịch khoa học

  TS. Nguyễn Diên Xướng
Đơn vị: Khoa Sư phạm Xã Hội
Địa chỉ liên lạc: 159/21 Đại lộ Hùng Vương, TP Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553835472
Di động: 0983713244
Email: dienxuong1957@gmail.com
Lý lịch khoa học

  ThS. Phạm Thị Hoàng Yến
Đơn vị: Khoa Ngoại Ngữ
Địa chỉ liên lạc: 15/2 Chu Văn An, TP Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0977721416
Email: pthyenpdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn