Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong

Ánh sáng Soi đường
Hội thảo


Trung tâm


Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
  ThS. Đinh Thị Xuân Vạn
Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin
Địa chỉ liên lạc: 99 Hùng Vương – TP Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0905904464
Email: dtxvan@gmail.com
Lý lịch khoa học

  ThS. Huỳnh Triệu Vỹ
Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin
Địa chỉ liên lạc: Xóm 4A, thôn Cộng hòa 2, xã Tịnh Ấn Tây, Tp. Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553828830
Di động: 0914202670
Email: htrvy@yahoo.com
Lý lịch khoa học

  KS. Nguyễn Ngọc Viên
Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
Địa chỉ liên lạc: Tịnh Đông, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0989572535
Email: vienxdbk@gmail.com
Lý lịch khoa học

  ThS. Nguyễn Thanh Việt
Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin
Địa chỉ liên lạc: P Trần Phú, TP Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0917 87 47 68
Email: vietqn1987@gmail.com
Lý lịch khoa học

  ThS. Trần Quốc Việt
Đơn vị: Khoa Ngoại Ngữ
Địa chỉ liên lạc: 159/1 Hùng Vương, Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553828481
Di động: 0914267447
Email: vieteuh@gmail.com
Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn