Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong

Ánh sáng Soi đường
Hội thảo


Trung tâm


Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
  CN. Phạm Tuy
Đơn vị: Khoa Sư phạm Xã Hội
Địa chỉ liên lạc: 180/6 Nguyễn Công Phương. T.P Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553835472
Di động: 0914026902
Email: phamtuynhsy@gmail.com
Lý lịch khoa học

  ThS. Trần Thị Kim Tuyến
Đơn vị: Phòng Quản Lý KH Và HTQT
Địa chỉ liên lạc: 80/10/3 Trần Cẩm, TP Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 055 3825366
Di động: 0905070203
Email: ttktuyen@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  Thượng Đình Vân
Đơn vị: Khoa Kinh tế
Địa chỉ liên lạc: tổ dân phố 3, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0903085776
Email: tdvan.kt@gmail.com
Lý lịch khoa học

  ThS. Trịnh Thị Xuân Vân
Đơn vị: Khoa Kinh tế
Địa chỉ liên lạc: Tổ dân phố 3, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa.
Điện thoại cơ quan: 0553822459
Di động: 0905328359
Email: trinhthixuanvan@gmail.com
Lý lịch khoa học

  ThS. Cao Thị Vân
Đơn vị: Khoa Ngoại Ngữ
Địa chỉ liên lạc: 122 Thành Thái, Phường Trần phú, Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 3828481
Di động: 0985759773
Email: caothivanqng@gmail.com
Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn