Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong

Ánh sáng Soi đường
Hội thảo


Trung tâm


Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
  ThS. Phan Bá Trình
Đơn vị: Khoa Cơ bản
Địa chỉ liên lạc: Tổ dân phố 2, TT La Hà- Tư Nghĩa- Quảng Ngãi.
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0914 121 468
Email: pbtrinh@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  ThS. Trương Vạn Trình
Đơn vị: Trung tâm Đào tạo Thường xuyên
Địa chỉ liên lạc: Phường Chánh Lộ- TP Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 3822907
Di động: 0905527522
Email: tvtrinh@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  CN. Nguyễn Viết Trí
Đơn vị: Khoa Cơ bản
Địa chỉ liên lạc: Khu B, Khu tập thể giảng viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng ( Tỏ 15, phường Nghĩa Chánh, Tp Quảng Ngãi)
Điện thoại cơ quan: 0553824040
Di động: 0976698869.
Email: nvtri@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  ThS. Trương Quang Trí
Đơn vị: Trung tâm Đào tạo Thường xuyên
Địa chỉ liên lạc: Thôn Trường Thọ Tây, phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 055.3829357
Di động: 0905370462
Email: tqtri2010@gmail.com
Lý lịch khoa học

  KS. Nguyễn Văn Trúc
Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
Địa chỉ liên lạc: Thôn 1, Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0914 018 271
Email:
Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn