Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
    ThS. Nguyễn Thị Kiều Thu
 Đơn vị: Khoa Sư phạm Tự nhiên
 Địa chỉ liên lạc: Nhà N1.1.15 Khu đô thị An Phú Sinh, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 0255 3825195
 Di động: 0906.660.046
 Email: ntkthu@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Lê Thị Lệ Thu
 Đơn vị: Khoa Lý luận Chính trị
 Địa chỉ liên lạc: 10//11 Nguyễn Thông, phường Quảng Phú, t/p Quảng Ngãi.
 Điện thoại cơ quan: 0553835471
 Di động: 0913408827
 Email: ltlthu@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Đặng Đình Thuận
 Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin
 Địa chỉ liên lạc: Hành Phước, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0905840369
 Email: ddthuan@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Lê Văn Thuận
 Đơn vị: Khoa Sư phạm Tự nhiên
 Địa chỉ liên lạc: 67. Đặng Thùy Trâm, TP Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 0255 3825195
 Di động: 0905597002
 Email: lvthuan@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Nguyễn Thị Mỹ Thuận
 Đơn vị: Khoa Sư phạm Xã Hội
 Địa chỉ liên lạc: Khoa Sư phạm Xã hội - Trường ĐH Phạm Văn Đồng
 Điện thoại cơ quan: 0553835472
 Di động: 01683378706
 Email: ntmthuan@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn