Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Trung tâm


Hội thảo Quốc tế
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
  CN. Lê Trần Hoài Thương
Đơn vị: Khoa Kinh tế
Địa chỉ liên lạc: Xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại cơ quan: 055 3822 459
Di động: 0977 850 120
Email: lththuong@pdu.edu.vn.
Lý lịch khoa học

  ThS. Đỗ Minh Tiến
Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
Địa chỉ liên lạc: Khoa kỹ thuật công nghệ đại học Phạm Văn Đồng, đường Phan Đình Phùng nối dài
Điện thoại cơ quan: 055-3822901
Di động: 0914241919
Email: dominhtien.ktcn@gmail.com
Lý lịch khoa học

  ThS. Bùi Tá Toàn
Đơn vị: Khoa Kinh tế
Địa chỉ liên lạc: 194 – Hoàng Hoa Thám – TP Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553714771
Di động: 0914063863
Email: bttoan@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  CN. Nguyễn Văn Toán
Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin
Địa chỉ liên lạc: Đội 6 -Tịnh Đông - Sơn Tịnh - Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
Di động: 01665 588 665
Email: toan.fiit@gmail.com
Lý lịch khoa học

  CN. Nguyễn Thị Thùy Trang
Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin
Địa chỉ liên lạc: Thôn 2, Bình Hòa, Bình Sơn, Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553828830
Di động: 0977111512
Email: thuytrang1401@gmail.com
Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn