Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong

Ánh sáng Soi đường
Hội thảo


Trung tâm


Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
  ThS. Lê Văn Thuận
Đơn vị: Khoa Sư phạm Tự nhiên
Địa chỉ liên lạc: 67. Đặng Thùy Trâm, TP Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0905597002
Email: thuanlevan27@gmail.com
Lý lịch khoa học

  ThS. Nguyễn Thị Mỹ Thuận
Đơn vị: Khoa Sư phạm Xã Hội
Địa chỉ liên lạc: Khoa SPXH - Trường ĐH Phạm Văn Đồng
Điện thoại cơ quan: 0553835472
Di động: 01683378706
Email: mythuan86@yahoo.com
Lý lịch khoa học

  KS. Nguyễn Khánh Thuật
Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin
Địa chỉ liên lạc: TDP Liên Hiệp 1, Phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 055.3828.830
Di động: 0986.567.740
Email: thuatnk19@gmail.com
Lý lịch khoa học

  ThS. Nguyễn Xuân Thưởng
Đơn vị: Khoa Cơ bản
Địa chỉ liên lạc: 900/53 Quang Trung, TP Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 055- 3835032
Di động: 0977.755.766
Email: nxthuong@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  ThS. Phạm Thị Minh Thương
Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin
Địa chỉ liên lạc: 581/24 Quang Trung, tp Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553828830
Di động: 0989 679 359
Email: ptmthuong85@gmail.com
Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn