Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong

Ánh sáng Soi đường
Hội thảo


Trung tâm


Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
  ThS. Phạm Văn Tho
Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin
Địa chỉ liên lạc: Đội 13, Bình Tân, Bình Sơn, Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553828830
Di động: 0916051777
Email: pvantho@gmail.com
Lý lịch khoa học

  ThS. Trần Thị Thu
Đơn vị: Khoa Sư phạm Xã Hội
Địa chỉ liên lạc: Khu tập thể giáo viên Trường ĐH Phạm Văn Đồng
Điện thoại cơ quan: 0553835472
Di động: 0914570808
Email: thuspxh@gmail.com
Lý lịch khoa học

  ThS. Nguyễn Thị Kiều Thu
Đơn vị: Khoa Cơ bản
Địa chỉ liên lạc: Nhà N1.1.15 Khu đô thị An Phú Sinh, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0906.660.046
Email: ntkthu@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  ThS. Lê Thị Lệ Thu
Đơn vị: Khoa Lý luận Chính trị
Địa chỉ liên lạc: 10//11 Nguyễn Thông, phường Quảng Phú, t/p Quảng Ngãi.
Điện thoại cơ quan: 0553835471
Di động: 0913408827
Email: lethilethu@gmail.com
Lý lịch khoa học

  ThS. Đặng Đình Thuận
Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin
Địa chỉ liên lạc: Hành Phước, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0905840369
Email: ddthuan@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn