Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
    ThS. Phùng Thị Phương Thảo
 Đơn vị: Khoa Lý luận Chính trị
 Địa chỉ liên lạc: Thôn Trường Thọ Đông, Phường Trương Quang Trọng, Thành phố Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 02553.835471
 Di động: 0977379468
 Email: ptpthao@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    CN. Trần Thị Hạnh Thắm
 Đơn vị: Khoa Sư phạm Tự nhiên
 Địa chỉ liên lạc: Tổ 5, phường Quảng Phú, Thành phố Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 055.3825195
 Di động: 0983.577227
 Email: tththam@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Nguyễn Văn Thắm
 Đơn vị: Khoa Ngoại Ngữ
 Địa chỉ liên lạc: 777 – Quang Trung – Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 055.3828481
 Di động: 0905.457.857
 Email: nvtham@.pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Võ Hồng Thủy
 Đơn vị: Khoa Sư phạm Xã Hội
 Địa chỉ liên lạc: 65/10 Nguyễn Chí Thanh, Thành phố Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 0553835472
 Di động: 01266.544.541
 Email: vhthuy@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Dương Thị Ngọc Thủy
 Đơn vị: Khoa Ngoại Ngữ
 Địa chỉ liên lạc: K. Ngoại Ngữ, Trường ĐH Phạm Văn Đồng
 Điện thoại cơ quan: 055 3828481
 Di động: 0972373721
 Email: dtnthuy@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn