Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong

Ánh sáng Soi đường
Hội thảo


Trung tâm


Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
  CN. Trần Đức Thịnh
Đơn vị: Khoa Cơ bản
Địa chỉ liên lạc: 32 đường Phạm Văn Đồng, Tổ 2, phường Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi..
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0935395599
Email: tdthinh@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  ThS. Võ Thị Thiều
Đơn vị: Khoa Sư phạm Xã Hội
Địa chỉ liên lạc: Thị Trấn Chợ Chùa-Nghĩa Hành-Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553835472
Di động: 0944233758
Email: vothieupvd@gmail.com
Lý lịch khoa học

  ThS. Nguyễn Thị Thiện
Đơn vị: Khoa Sư phạm Tự nhiên
Địa chỉ liên lạc: Tổ 15, phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553825195
Di động: 0918987484
Email: thienpdu@gmail.com
Lý lịch khoa học

  Nguyễn Ngọc Thiện
Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
Địa chỉ liên lạc: Tổ 3-Nghĩa Lộ-Thành Phố Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0914158808
Email: nnthienpdu@gmail.com
Lý lịch khoa học

  ThS. Nguyễn Đức Thiện
Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
Địa chỉ liên lạc: Tổ 11, Phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0913434854
Email: thiencdcd@yahoo.com
Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn