Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
    ThS. Bùi Công Thành
 Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin
 Địa chỉ liên lạc:
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0908 053 350
 Email: bcthanh@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    CN. Nguyễn Diên Thái
 Đơn vị: Khoa Sư phạm Xã Hội
 Địa chỉ liên lạc: Khoa Sư phạm Xã hội - Trường ĐH Phạm Văn Đồng
 Điện thoại cơ quan: 0553835472
 Di động: 01216641337
 Email: ndthai@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

   Giảng viên TS. Trần Đình Thám
 Đơn vị: Ban Giám Hiệu
 Địa chỉ liên lạc: 716 Quang Trung - P. Chánh Lộ - TP Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 255.3824158
 Di động: 0914163377
 Email: tdtham@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    TS. Lê Thị Thính
 Đơn vị: Khoa Hóa - Sinh - Môi trường
 Địa chỉ liên lạc: Tổ 18, phường Nghĩa Chánh, Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 0553825195
 Di động: 0905.357.897
 Email: ntthinh@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Phạm Huy Thông
 Đơn vị: Phòng Đào tạo
 Địa chỉ liên lạc: Tổ 13 phường Nghĩa Lộ thành phố Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0986780108
 Email: phthong@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn