Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong

Ánh sáng Soi đường
Hội thảo


Trung tâm


Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
  ThS. Nguyễn Văn Thắm
Đơn vị: Khoa Ngoại Ngữ
Địa chỉ liên lạc: 777 – Quang Trung – Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 055.3828481
Di động: 0905.457.857
Email: nvtham@.pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  ThS. Võ Hồng Thủy
Đơn vị: Khoa Sư phạm Xã Hội
Địa chỉ liên lạc: 65/10 Nguyễn Chí Thanh, Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553835472
Di động: 01266.544.541
Email: hongthuy260784@gmail.com
Lý lịch khoa học

  ThS. Dương Thị Ngọc Thủy
Đơn vị: Khoa Ngoại Ngữ
Địa chỉ liên lạc: K. Ngoại Ngữ, Trường ĐH Phạm Văn Đồng
Điện thoại cơ quan: 055 3828481
Di động: 0972373721
Email: duongngocthuy09@gmail.com
Lý lịch khoa học

  ThS. Trần Thị Thu Thủy
Đơn vị: Khoa Cơ bản
Địa chỉ liên lạc: Tổ 15, Phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0974498283
Email: ttthuthuy@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy
Đơn vị: Khoa Cơ bản
Địa chỉ liên lạc: 570 Nguyễn Công Phương – Tp Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0988356367
Email: nttthuy1004@gmail.com
Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn