Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
   PGS. TS. Phạm Đăng Phước
 Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
 Địa chỉ liên lạc: K58/12 Ngô Sỹ Liên – TP Đà Nẵng
 Điện thoại cơ quan: 055 3922908
 Di động: 0905118835
 Email: pdphuoc@pdu.edu.vn; pphamdang@yahoo.com
 Lý lịch khoa học

    ThS. Lê Đình Phương
 Đơn vị: Khoa Sư phạm Tự nhiên
 Địa chỉ liên lạc: 289 – Phan Bội Châu, TP Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 0255.3825195
 Di động: 0913445794
 Email: ldphuong@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

   Giảng viên TS. Trần Đình Thám
 Đơn vị: Ban Giám Hiệu
 Địa chỉ liên lạc: 716 Quang Trung - P. Chánh Lộ - TP Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 255.3824158
 Di động: 0914163377
 Email: tdtham@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    CN. Trần Đức Thịnh
 Đơn vị: Khoa Sư phạm Tự nhiên
 Địa chỉ liên lạc: 32- Phạm Văn Đồng, Tổ 2, phường Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi..
 Điện thoại cơ quan: 0255 3825195
 Di động: 0935395599
 Email: tdthinh@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Nguyễn Đức Thiện
 Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
 Địa chỉ liên lạc: Tổ 11, Phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0913434854
 Email: ndthien@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn