Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
    ThS. Nguyễn Đăng Động
 Đơn vị: Khoa Sư phạm Xã Hội
 Địa chỉ liên lạc: Tổ 15, phường Nghĩa Chánh, Tp. Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 0553835472
 Di động: 0985 550 866
 Email: nddong@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    CN. Lê Văn Đương
 Đơn vị: Khoa Giáo dục Thể chất - Quốc phòng An ninh
 Địa chỉ liên lạc: Phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 055.3824040
 Di động: 0914120208
 Email: lvduong@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

   Giảng viên ThS. Trần Đức Chí
 Đơn vị: Phòng Quản Lý KH Và HTQT
 Địa chỉ liên lạc: 954 Quang Trung, Thành phố Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 055-3825366
 Di động: 0977224668
 Email: tdchi@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

   Kỹ sư KS. Phạm Đình Chinh
 Đơn vị: Trung tâm Đào tạo Thường xuyên
 Địa chỉ liên lạc: 19 Phan Huy Ích , Thành phố Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0932539347
 Email: pdchinh@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Đỗ Kim Dung
 Đơn vị: Khoa Sư phạm Xã Hội
 Địa chỉ liên lạc: 199 Trần Hưng Đạo – Tp Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 0553835472
 Di động: 0905 643 439
 Email: dkdung@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn