Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong

Ánh sáng Soi đường
Hội thảo


Trung tâm


Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
  TS. Trần Đình Thám
Đơn vị: Phòng Tổ chức Cán bộ
Địa chỉ liên lạc: 716 Quang Trung - P. Chánh Lộ - TP Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 055.3822909
Di động: 0914163377
Email: tdtham@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  CN. Trần Đức Thịnh
Đơn vị: Khoa Cơ bản
Địa chỉ liên lạc: 32 đường Phạm Văn Đồng, Tổ 2, phường Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi..
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0935395599
Email: tdthinh@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  ThS. Nguyễn Đức Thiện
Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
Địa chỉ liên lạc: Tổ 11, Phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0913434854
Email: thiencdcd@yahoo.com
Lý lịch khoa học

  ThS. Đặng Đình Thuận
Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin
Địa chỉ liên lạc: Hành Phước, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0905840369
Email: ddthuan@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  ThS. Đỗ Minh Tiến
Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
Địa chỉ liên lạc: Khoa kỹ thuật công nghệ đại học Phạm Văn Đồng, đường Phan Đình Phùng nối dài
Điện thoại cơ quan: 055-3822901
Di động: 0914241919
Email: dominhtien.ktcn@gmail.com
Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn