Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Trung tâm


Hội thảo Quốc tế
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
  ThS. Nguyễn Đăng Động
Đơn vị: Khoa Sư phạm Xã Hội
Địa chỉ liên lạc: Tổ 15, phường Nghĩa Chánh, Tp. Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553835472
Di động: 0985 550 866
Email: dangdong.pvdqn1960@gmail.com
Lý lịch khoa học

  CN. Lê Văn Đương
Đơn vị: Khoa Cơ bản
Địa chỉ liên lạc:
Điện thoại cơ quan:
Di động:
Email:
Lý lịch khoa học

 Giảng viên ThS. Trần Đức Chí
Đơn vị: Phòng Quản Lý KH Và HTQT
Địa chỉ liên lạc: 954 Quang Trung, Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 055-3825366
Di động: 0977224668
Email: tdchi@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  KS. Phạm Đình Chinh
Đơn vị: Trung tâm Đào tạo Thường xuyên
Địa chỉ liên lạc:
Điện thoại cơ quan:
Di động:
Email:
Lý lịch khoa học

  ThS. Đỗ Kim Dung
Đơn vị: Khoa Sư phạm Xã Hội
Địa chỉ liên lạc: 199 Trần Hưng Đạo – Tp Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553835472
Di động: 0905 643 439
Email: dkdung@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn