Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong

Ánh sáng Soi đường
Trung tâm


Hội thảo Quốc tế
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
  CN. Đinh Thị Quỳnh Duyên
Đơn vị: Trung tâm Thông tin Tư liệu
Địa chỉ liên lạc: Tổ 2- Phường Nghĩa Chánh-Tp. Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553828488
Di động: 0985329099
Email: dtqduyen@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  Phan Đình Hải
Đơn vị: Khoa Sư phạm Tự nhiên
Địa chỉ liên lạc:
Điện thoại cơ quan:
Di động:
Email:
Lý lịch khoa học

  ThS. Nguyễn Đình Hoàng
Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
Địa chỉ liên lạc: 189/6 Lê Trung Đình Tp Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
Di động: 01224448698
Email: nguyenhoang64@gmail.com
Lý lịch khoa học

  TS. Nguyễn Đức Hoàng
Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
Địa chỉ liên lạc: 562 Quang Trung, P. Nguyễn Nghiêm, Tp. Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 055 - 3825366
Di động: 0913154577
Email: duchoang@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  ThS. Võ Đức Lân
Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin
Địa chỉ liên lạc: Nghĩa Thương - Tư Nghĩa – Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553828830
Di động: 0979 12 13 18
Email: vdlan@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn