Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong

Ánh sáng Soi đường
Hội thảo


Trung tâm


Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
LÝ LỊCH KHOA HỌC

 ThS. Nguyễn Vĩnh  Phối
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Nguyễn Vĩnh  Phối Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 15/09/1984 Nơi sinh: Quảng Ngãi
Quê quán: Thị Trấn Chợ Chùa-Nghĩa Hành-Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: ThS. Năm, nước nhận học vị: 2010, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Kỹ Thuật-Công Nghệ
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Thị Trấn Chợ Chùa-Nghĩa Hành-Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ: , NR: ,Di Động: 0918162283
Fax:  Email: vinhphoi@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM
Ngành học: Kỹ Thuật Công Nghiệp
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2007
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Công Nghệ Chế Tạo Máy Năm cấp bằng: 2010
Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Anh Văn Mức độ sử dụng: B1, TOEFL 453.

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
2007-2015 Khoa Kỹ Thuật-Công Nghệ, Trường ĐH Phạm Văn Đồng Giảng dạy

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu đã và đang tham gia:
Stt Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp(NN, Bộ, Ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 1 Ứng dụng nhiễu xạ X-Quang để xác định ứng suất dư 2008-2010 Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM Phối hợp
2. Các công trình, bài báo, tham luận khoa học đã công bố:
Stt Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí Ghi chú
1  Xác định ứng suất dư của vật liệu đẳng hướng dùng nhiễu xạ x-quang 2011  Tạp chí “Khoa học Công nghệ”, Đại học Phạm Văn Đồng, ISSN 0866-7659
2  Ảnh hưởng của tính đẳng hướng của vật liệu đến hàm hấp thu tổng quát của tia X dùng phương pháp đo Iso 2013  Tạp chí “Khoa học Công nghệ”, Đại học Phạm Văn Đồng, ISSN 0866-7659
3  The absorption factor in X-ray stress analysis of anisotropic material using the iso-inclination method 2014  15th International Symposium On Eco-Materials Processing and Design, ISBN 978-89-5708-236-2
4  Study of the absorption function in x-ray stress analysis of anisotropic material using the Ω -type goniometer 2014  Journal of Science and Technology (Technical Universities), ISSN: 0868-3980
5  Computation on generalized absorption function of thin film layer using x-ray analysis 2014  The 2nd International Conference On Green Technology and Sustainable Development, ISBN 978-604-73-2817-8


Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn