Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
LÝ LỊCH KHOA HỌC

 ThS. Trần Văn  Thùy
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Trần Văn  Thùy Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 23/06/1980 Nơi sinh: Hành Đức, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi
Quê quán: Hành Đức, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: ThS. Năm, nước nhận học vị: 2009, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa kỹ thuật công nghệ, Trường Đại học Phạm Văn Đồng.
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Hành Đức, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ: , NR: , Di Động: 0908340248
Fax:  Email: tvthuy@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: ĐH bách khoa Tp.HCM
Ngành học: Cơ khí Chế tạo máy
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2003
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Công nghệ chế tạo máy Năm cấp bằng: 2009
Nơi đào tạo: ĐH bách khoa Tp.HCM
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Tiếng Anh Mức độ sử dụng: TOEIC 550

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
Từ 2007 đến nay ĐH Phạm Văn Đồng Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu đã và đang tham gia:
Stt Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp(NN, Bộ, Ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 1 Nghiên cứu mô phỏng quá trình cán tấm mỏng trên máy vi tính 2009/2010 Trường Chủ nhiệm đề tài
 2 Nghiên cứu tính toán thân máy phay CNC theo phương pháp tìm điểm xác suất lớn nhất. 2015 Trường Đồng chủ nhiệm đề tài
2. Các công trình, bài báo, tham luận khoa học đã công bố:
Stt Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí Ghi chú
1  Thiết kế hình dạng và mô phỏng hoạt động của cơ cấu dẫn động thẳng với độ phân giải micro 2008  Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ, Tập 11, Số 3/2008, NXB ĐH Quốc gia TP. HCM.
2  Nghiên cứu mô phỏng quá trình cán tấm mỏng trên máy vi tính 5/2011  Thông tin khoa học và công nghệ, Trường ĐH Phạm Văn Đồng, Số 3, 2011.
3  Xác định ma trận độ cứng và khảo sát độ cứng vững của cơ cấu sử dụng khớp nối mềm bằng phương pháp giải tích 12/2012  Tạp chí khoa học và công nghệ, Trường ĐH Phạm Văn Đồng, Số 1, 2012.
4  Tối ưu hóa độ cứng vững của cơ cấu sử dụng khớp nối mềm bằng phần mềm ansys 10/2013  Tạp chí khoa học và công nghệ, Trường ĐH Phạm Văn Đồng, Số 3, 2013.
5  Giải bài toán động lực học của cơ cấu sử dụng khớp nối mềm bằng phần mềm ansys 10/2014  Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường ĐH Phạm Văn Đồng, số 5, 2014.
6  Tổng quan về tối ưu hóa theo độ tin cậy 10/2015  Hội nghị toàn quốc máy và cơ cấu 2015
7  Reliability–based analysis and design of machine elements using second - order reliability method 10/2015  Phân ban Quốc tế, hội nghị toàn quốc máy và cơ cấu 2015
8  The application of geometric – kinematic structure and CAD/CAE system in the design of a 3-axis CNC router 10/2015  Phân ban Quốc tế, hội nghị toàn quốc máy và cơ cấu 2015


Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn