Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả. Triết lý giáo dục: Nhân văn - Hội nhập - Phát triển bền vững
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
LÝ LỊCH KHOA HỌC

 ThS. Đào Minh  Đức
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Đào Minh  Đức Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 25/09/1984 Nơi sinh: Can Lộc - Hà Tĩnh
Quê quán: Can Lộc - Hà Tĩnh
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: ThS. Năm, nước nhận học vị: 2013, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa kỹ thuật công nghệ, Trường Đại học Phạm Văn Đồng.
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 68 Phạm Như Xương, Tp Đà Nẵng
Điện thoại liên hệ: CQ: , NR: , Di Động: 0905423314
Fax:  Email: dmduc@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Ngành học: Cơ điện tử
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2007
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Sản xuất tự động Năm cấp bằng: 2013
Nơi đào tạo: Đại học Đà Nẵng
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Anh văn Mức độ sử dụng: Bậc 4

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
2007 – Đến nay Khoa Kỹ thuật công nghệ, Trường ĐH Phạm Văn Đồng Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu đã và đang tham gia:
Stt Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp(NN, Bộ, Ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 1 Nghiên cứu ứng dụng khí nén trong điều khiển vị trí xylanh. 2012-2013 Cấp Trường Chủ trì
 2 Nghiên cứu ứng dụng cơ cấu PAM trên thiết bị tập phục hồi chức năng 2014-2015 Cấp Trường Chủ trì
 3 Ứng dụng cảm biến EMG để đánh giá kết quả tập phục hồi chức năng 2016-2017 Cấp Trường Chủ trì
 4 Nghiên cứu chế tạo thiết bị hỗ trợ tập phục hồi chức năng chi dưới 2017-2020 Cấp Tỉnh Chủ trì
2. Các công trình, bài báo, tham luận khoa học đã công bố:
Stt Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí Ghi chú
1  Nghiên cứu điều khiển vị trí xy lanh khí nén khi sử dụng van tỷ lệ MPYE Festo 2012  Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc lần thứ 6 về Cơ Điện tử -2012
2  Nghiên cứu đáp ứng quá độ của mô hình điều khiển vị trí xylanh khí nén bằng phương pháp điều khiển trượtv 2013  Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc lần thứ 3 về Cơ Khí VCM-2013
3  Nghiên cứu ứng dụng của khí nén trong điều khiển vị trí xylanh 2013  Tạp khí khoa học trường Đại học Phạm Văn Đồng
4  Nghiên cứu đáp ứng quá độ của cơ cấu uốn trong máy uốn ống thủy lực 2014  Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc lần thứ 7 về Cơ Điện tử-2014
5  Nghiên cứu đáp ứng quá độ của cơ cấu tập phục hồi chức năng cánh tay khi sử dụng cơ cấu PAM 2015  Kỷ yếu Hội nghị Cơ khí toàn quốc lần thứ 4- 2015
6  Nghiên cứu đáp ứng của cơ cấu tập phục hồi chức năng chi dưới 2016  Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc lần thứ 8 về Cơ Điện tử -2016
7  Nghiên cứu đáp ứng quá độ của cơ cấu tập phục hồi chức năng cánh tay khi sử dụng xylanh khí nén 2016  Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc lần thứ 8 về Cơ Điện tử - 2016
8  Study on The Respone of The Lower Limb Rehabilitation Actuator Using Pneumatic Cylinder 2017  Proceeding of the 2017 International conference on Mechatronic technology
9  Research on reading muscle signals from the EMG sensor during knee flexion- extension using the Arduino Uno controller 2017  Proceeding of the 2017 International conference on Avanced technologies for communications
10  Research on Control Actuator Rehabilitation for Knee Flexion - Extension using The Arduino Uno Controller 2018  Proceeding of International Conference on Material, Machines and Methods for Sustainable Development, Da Nang, Vietnam on May 18-19, 2018.
11  Study on Response of Knee Rehabilitation Actuator using PID Controller 2018   Proceeding of International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD).
12  Nghiên cứu ứng dụng bộ điều khiển trượt cho thiết bị tập phục hồi chức năng khớp gối sử dụng khí nén 2018  Kỷ yếu Hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí lần thứ 5 VCME 2018.
13  Study on Ankle Rehabilitation Device Using Linear Motor 2019  IEEE International Conference on System Science and Engineering (ICSSE
14  A Study on the Response of the Rehabilitation Lower Device using Sliding Mode Controller 2021  Engineering, Technology & Applied Science Research, vol.11(4), pp 7746-7751
15  Study on the Lower Extremity Rehabilitation Device RHleg 2021  International Journal of Online and Biomedical Engineering (iJOE)


Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn