Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
LÝ LỊCH KHOA HỌC

 ThS. Lương Văn  Nghĩa
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Lương Văn  Nghĩa Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 01-01-1964 Nơi sinh: Xã Nghĩa Thương, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi.
Quê quán: Xã Nghĩa Thương, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi.
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: ThS. Năm, nước nhận học vị: 2005, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trưởng khoa CNTT
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa CNTT, Đại học Phạm Văn Đồng
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Tổ 3, Phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ: 0553.828.830, NR: , Di Động: 0913.498.804
Fax:  Email: lvnghia@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy tập trung 04 năm
Nơi đào tạo: Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngành học: Vẽ kỹ thuật
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 1985.
Bằng đại học 2: Cử nhân tin học Năm tốt nghiệp: 1999
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Tin học Năm cấp bằng: 2005
Nơi đào tạo: Trường Đại học khoa học Huế - Đại học Huế
- Tiến sĩ chuyên ngành: Khoa học máy tính Năm cấp bằng: (đang làm NCS, từ 03/2012 đến 03/2016).
Nơi đào tạo: Đại học Đà Nẵng
Tên luận án: Thiết kế Cơ sở dữ liệu phân tán theo tiếp cận Khai phá dữ liệu`.
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Tiếng Anh Mức độ sử dụng: Trình độ B1 (Chuẩn Châu Âu)

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
10/1985 - 09/1990 Trường Cao đẳng sư phạm Nghĩa Bình Giảng viên khoa Toán-Lý.
10/1990 - 10/1991 Trường Cao đẳng sư phạm Nghĩa Bình Học bồi dưỡng Tin học Quản lý tại TP Hồ Chí Minh (01 năm).
11/1991 - 01/1996 Trường Cao đẳng sư phạm Quảng Ngãi Giảng viên tin học khoa Toán-Lý; Phụ trách phòng Tin học.
01/2001 - 09/2007 Khoa CNTT, Trường Cao đẳng Cộng đồng Quảng Ngãi Giảng viên chính, giảng dạy khoa Công nghệ thông tin. Chức vụ: Trưởng khoa CNTT
09/2007 - nay Khoa CNTT, Đại học Phạm Văn Đồng Giảng viên chính, giảng dạy khoa Công nghệ thông tin. Chức vụ: Trưởng khoa CNTT.

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu đã và đang tham gia:
Stt Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp(NN, Bộ, Ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 1 Xây dựng chương trình khung, chương trình chi tiết đào tạo ngành CNTT, bậc Cao đẳng CNTT. 04/2003 đến 10/2003 Cấp trường Chủ trì đề tài (Số trang: 108 trang)
 2 Biên soạn Giáo trình Cơ sở dữ liệu 1&2 (bậc cao đẳng hệ chính quy, chuyên ngành cử nhân CNTT). 01/2004 đến 06/2004 Cấp trường Chủ trì đề tài (Số trang: 87 trang)
2. Các công trình, bài báo, tham luận khoa học đã công bố:
Stt Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí Ghi chú
1  Đào tạo nguồn nhân lực CNTT tỉnh Quảng Ngãi: Những tồn tại và giải pháp đồng bộ trong thời gian tới 2011  Kỷ yếu Hội nghị tổng kết 10 năm CNTT tỉnh Quảng Ngãi (UBND tỉnh QN tổ chức
2  Algorithm to find core attributes and feature selections by new rough set model 2011  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số 45.2011, Quyển 01, (pp. 58-65).
3  Phát hiện các toà nhà từ ảnh không gian sử dụng Học nữa giám sát 2012  Kỷ yếu Hội thảo KH-CN Quốc gia lần thứ 5 (FAIR-2011), (pp. 191-203), Nhà Xuất bản Khoa học và kỹ thuật Hà nội.
4  Khai phá dữ liệu theo tiếp cận tập thô nhằm tìm thuộc tính hạt nhân và chọn đặc trưng trên tập cơ sở dữ liệu lớn 2012  Tạp chí KH&CN, ISSN 0866-7659, Đại học Phạm Văn Đồng, số (01). 12/2012, (pp. 46-54).
5  Phân đoạn dọc, ngang trong thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán dự trên kỹ thuật phân cụm 2013  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 03(64).2013, (pp. 159-162).
6  Phân mảnh dữ liệu trong thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán dựa vào kỹ thuật phân cụm hướng tri thức 2014  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 01(74).2014, Quyển 2, (pp. 59-63).
7  Một cách tiếp cận tìm tập phổ biến dựa trên giàn trong khai phá luật kết hợp 2014  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 1(74).2014, Quyển 2, (pp. 47-49)
8  A virtual LiDAR sensor for autonomous vehicles using real-time Linux kernel 2014  The Third Asian Conference on Information Systems, December 1-3, 2014, Nha Trang-Vietnam, (pp. 96-101), © 2014 by ACIS 2014 ISBN: 978-4-88686-089-7.
9  An Improvement on Fragmentation in Distribution Database Design Based on Knowledge-Oriented Clustering Techniques 2015  International Journal of Computer Science & Information Security (IJCSIS), Vol. 13 No. 5, May 2015 (pp. 13-17), © IJCSIS publication 2015 Pennsylvania, USA.
10  An Improvement on Fragmentation in Distribution Database Design Based on Clustering Techniques 2015   International Journal of Computer Science and Telecommunications, Volume 6, Issue 5, May 2015, (pp. 1-4), (IJCST), UK.


Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn