Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
LÝ LỊCH KHOA HỌC

 ThS. Nguyễn Thị Hạnh Nhi
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Nguyễn Thị Hạnh Nhi Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 15/10/1977 Nơi sinh: Nghĩa Lâm, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
Quê quán: Nghĩa Lâm, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: ThS. Năm, nước nhận học vị: 2016, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giáo viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Sư phạm Xã hội
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 464 Lê Lợi, Tp Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ: 0553835472, NR: , Di Động: 0974.424296
Fax:  Email: nthnhi@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chuyên tu
Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư Phạm Qui Nhơn
Ngành học: Ngữ văn
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2004
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Ngôn ngữ học Năm cấp bằng: 2016
Nơi đào tạo: Trường Đại học Qui Nhơn
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Tiếng Anh Mức độ sử dụng: B1

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
1999 - 2007 Trường CĐSP Quảng Ngãi Giảng dạy
2007 đến nay Trường Đại học Phạm Văn Đồng Giảng dạy

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
2. Các công trình, bài báo, tham luận khoa học đã công bố:
Stt Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí Ghi chú
1  Địa danh trong ca dao Quảng Ngãi 2016  Ngôn ngữ và đời sống


Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn