Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong

Ánh sáng Soi đường
Hội thảo


Trung tâm


Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
LÝ LỊCH KHOA HỌC

 CN. Nguyễn Thị Hạnh Nhi
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Nguyễn Thị Hạnh Nhi Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 15/10/1977 Nơi sinh: Nghĩa Lâm, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
Quê quán: Nghĩa Lâm, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: CN. Năm, nước nhận học vị: 2004
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giáo viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa SPXH - Trường ĐH Phạm Văn Đồng
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 464 Lê Lợi, Tp Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ: 0553835472, NR: ,Di Động: 0974.424296
Fax:  Email: hanhnhidhpvd@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chuyên tu
Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư Phạm Qui Nhơn
Ngành học: Ngữ văn
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2004
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Tiếng Anh Mức độ sử dụng: 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
1999-2007 Trường CĐSP Quảng Ngãi Giảng dạy
2007 đến nay Trường Đại học Phạm Văn Đồng Giảng dạy

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC


Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn