Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
LÝ LỊCH KHOA HỌC

 ThS. Trương Thị Thảo
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Trương Thị Thảo Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 11/10/1976 Nơi sinh: Hà Nội
Quê quán: Phổ An, Đức Phổ, Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: ThS. Năm, nước nhận học vị: 2004,Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Sư phạm tự nhiên - Trường ĐH Phạm Văn Đồng
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Lô 10, dãy N3.37 Phố Lộc Phát, khu đô thị An Phú Sinh
Điện thoại liên hệ: CQ: , NR: , Di Động: 0935881867
Fax:  Email: ttthao@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính qui
Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn
Ngành học: Sinh - KTNN
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 1999
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Phương pháp giảng dạy Sinh học Năm cấp bằng: 2004
Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Huế
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Tiếng Anh Mức độ sử dụng: 50%

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
1999 - 2007 Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ngãi Giảng dạy, NCKH, chủ nhiệm lớp
2007 đến nay Trường ĐH Phạm Văn Đồng Giảng dạy, NCKH, chủ nhiệm lớp

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu đã và đang tham gia:
Stt Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp(NN, Bộ, Ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 1 Thiết kế bài giảng theo hướng dạy học tích cực và giáo dục môi trường để đào tạo giáo viên THCS tại đại học Phạm Văn Đồng 2009 - 2010 Cấp Trường Chủ trì đề tài
2. Các công trình, bài báo, tham luận khoa học đã công bố:
Stt Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí Ghi chú
1  Sinh viên sử dụng phần mềm powerpoint để trình bày sản phẩm thảo luận nhóm trong dạy học một số môn tại trường đại học Phạm Văn Đồng 2011  Kỉ yếu hội thảo khoa học nâng cao năng lực học tập của học sinh, sinh viên
2  Thiết kế bài giảng theo hướng dạy học tích cực và giáo dục môi trường để đào tạo giáo viên THCS tại trường đại học Phạm Văn Đồng 2011  Thông tin khoa học và công nghệ số 4, trường Đại học Phạm Văn Đồng
3  Thiết kế bài tập để tổ chức cho sinh viên tự học môn Vi sinh vật học tại trường Đại học Phạm Văn Đồng 2013  Tạp chí khoa học và công nghệ trường Đại học Phạm Văn Đồng số 3
4  Tổ chức dạy học nội dung phương pháp bàn tay nặn bột trong học phần rèn luyện nghiệp vụ sư phạm sinh học bậc Cao đẳng sư phạm 2016  Tạp chí khoa học và công nghệ số 9, trường Đại học Phạm Văn Đồng


Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn