Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong

Ánh sáng Soi đường
Hội thảo


Trung tâm


Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
LÝ LỊCH KHOA HỌC

 ThS. Nguyễn Thị Phê
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Nguyễn Thị Phê Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 02/8/1973 Nơi sinh: Xã Nghĩa Dõng, Quảng Ngãi
Quê quán: Xã Nghĩa Dõng, Quảng Ngãi
Dân tộc: 
Học vị cao nhất: ThS. Năm, nước nhận học vị: 2013
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa SPTN - Trường ĐH Phạm Văn Đồng
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 73 Nguyễn Cư Trinh, Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ: 0553825195, NR: ,Di Động: 0916.934.596
Fax:  Email: phuongpheqn@yahoo.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy mở rộng
Nơi đào tạo: Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật – Thành phố Hồ Chí Minh
Ngành học: Kỹ thuật Nữ công
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 1995
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Thạc sĩ giáo dục Năm cấp bằng: 2013
Nơi đào tạo: Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật – Thành phố Hồ Chí Minh
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Tiếng Anh Mức độ sử dụng: 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
2012 đến nay Trường Đại học Phạm Văn Đồng Giảng dạy

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
2. Các công trình, bài báo, tham luận khoa học đã công bố:
Stt Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí Ghi chú
1  Áp dụng đánh giá tích cực trong dạy học theo dự án vào môn hoa trang trí của ngành sư phạm công nghệ - Kinh tế gia đình 2015  Tạp chí Khoa học & Công nghệ Trường Đại học Phạm Văn Đồng


Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn