Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
LÝ LỊCH KHOA HỌC

 ThS. Cao Thị Lệ Huyền
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Cao Thị Lệ Huyền Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 23/08/1981 Nơi sinh: Phường Trương Quang Trọng - Quảng Ngãi
Quê quán: Tịnh Kỳ - TP. Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: ThS. Năm, nước nhận học vị: 2011, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Sư phạm Tự nhiên - Trường ĐH Phạm Văn Đồng
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Khu dân cư số 6, Phường Trương Quang Trọng, TP. Quảng Ngãi.
Điện thoại liên hệ: CQ: 02553825195, NR: , Di Động: 0978380180
Fax:  Email: ctlhuyen@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
Ngành học: Giáo dục mầm non
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2003
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Giáo dục học Năm cấp bằng: 2010
Nơi đào tạo: Trường ĐH Sư phạm I Hà Nội
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Tiếng Anh Mức độ sử dụng: C

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
02/2003 - 6/2004 Trường mầm non Tân Bình tại TP. Hồ Chí Minh Dạy học
2005 - 2007 Trường CĐ Sư phạm Quảng Ngãi Giảng dạy
2007 đến nay Trường Đại học Phạm Văn Đồng Giảng dạy

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu đã và đang tham gia:
Stt Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp(NN, Bộ, Ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 1 Biện pháp tổ chức trò chơi học tập nhằm phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo 3 – 4 tuổi 2009 – 2010 Cấp trường Chủ đề tài
2. Các công trình, bài báo, tham luận khoa học đã công bố:
Stt Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí Ghi chú
1  Biện pháp tổ chức trò chơi học tập nhằm phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi 2011  Tạp chí Khoa học & Công nghệ Trường Đại học Phạm Văn Đồng
2  Giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên qua môn Giáo dục học 2012  Báo cáo khoa học cấp khoa
3  Thực trạng phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo 3 – 4 tuổi qua hoạt động Khám phá khoa học về môi trường xung quanh 2015  Tạp chí khoa học và công nghệ Trường Đại học Phạm Văn Đồng
4  Rèn luyện KNSP - một nhiêm vụ quan trọng trong đào tạo GVMN 2015  Kỷ yếu HTKH trong và ngoài trường


Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn