Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
LÝ LỊCH KHOA HỌC

 ThS. Phan Thông
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Phan Thông Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 07/7/1960 Nơi sinh: Quảng Trị
Quê quán: Hải Lăng, Quảng Trị
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: ThS. Năm, nước nhận học vị: 2005, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Tổ trưởng chuyên môn
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Sư phạm Tự nhiên - Trường ĐH Phạm Văn Đồng
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Khu đô thị An Phú Sinh, Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ: 0255 3825195, NR: , Di Động: 0904009435
Fax:  Email: phanthong@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Huế
Ngành học: Địa lý
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 1982
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Địa lý Năm cấp bằng: 2005
Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Huế
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Tiếng Anh Mức độ sử dụng: C

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
1982 - 2007 Trường CĐSP Quảng Ngãi Giảng dạy
2007 - 2017 Trường ĐH Phạm Văn Đồng Tổ trưởng chuyên môn

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu đã và đang tham gia:
Stt Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp(NN, Bộ, Ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 1 Giáo dục môi trường cho học sinh THCS tỉnh Quảng Ngãi 1996 Tỉnh Thành viên
 2 Tổ chức các hoạt động ngoại khóa Địa lý cho sinh viên sư phạm ngành Địa lý trường ĐN Phạm Văn Đồng 2010 Trường Chủ đề tài
2. Các công trình, bài báo, tham luận khoa học đã công bố:
Stt Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí Ghi chú
1  Xác định hệ thống chỉ tiêu đánh giá mô hình Nông – lâm – ngư nghiệp kết hợp theo hướng phát triển bền vững 2004  Tạp chí Khoa học ĐHSP Huế
2  Hoạt động ngoại khoá địa lí về giáo dục môi trường cho sinh viên sư phạm trường Đại học Phạm Văn Đồng 2011  Thông tin khoa học & Công nghệ số 3


Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn