Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
LÝ LỊCH KHOA HỌC

 ThS. Liên Vương Lâm
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Liên Vương Lâm Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 25/02/1984 Nơi sinh: Quảng Ngãi
Quê quán: Bình Trị, Bình Sơn, Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: ThS. Năm, nước nhận học vị: 2009, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Sư phạm tự nhiên - Trường ĐH Phạm Văn Đồng
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 301/16 Phan Bội Châu, TP. Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ: , NR: , Di Động: 0916324848
Fax:  Email: lvlam@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Trường Đại học Quy Nhơn
Ngành học: Toán học
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2006
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Toán giải tích Năm cấp bằng: 2009
Nơi đào tạo: Trường Đại học Quy Nhơn
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Tiếng Anh Mức độ sử dụng: B1

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
9/2006-9/2007 Ban Quản lý Trường ĐH Phạm Văn Đồng Nhân viên
2007 - 2017 Trường ĐH Phạm Văn Đồng Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu đã và đang tham gia:
Stt Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp(NN, Bộ, Ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 1 Hàm chỉnh hình tách và định lý Cross 2013 Trường Chủ đề tài
2. Các công trình, bài báo, tham luận khoa học đã công bố:
Stt Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí Ghi chú
1  On Fréchet valued -holomorphic functions 2009  Tạp chí khoa học Trường Đại học Quy Nhơn
2  On -holomorphic functions and theorems of Vitali-type 2013  Complex Analysis and Operator Theory (7).2013, 237-259
3  Về hàm chỉnh hình tách và định lý Cross 2014  Tạp chí Khoa học công Nghệ trường Đại học Phạm Văn Đồng,4-2014
4  Cross theorems for separately -meromorphic functions 2015  Báo cáo tại hội nghị Toán học Miền Trung- Tây Nguyên lần thứ I
5  Levi extension theorems for meromorphic functions of weak type in infinite dimension 2016  Complex Analysis and Operator Theory/ DOI: 10.1007/s11785-016-0548-1
6  Cross theorems for separately -meromorphic functions 2016  Taiwanese Journal of Mathemmatics (accepted). 1027-5487(Print), 2224-6851 (Online)
7  Cross theorems for separately -meromorphic functions 2017  VietNam-Korea workshop, Danang, 20-24/02/2017


Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn