Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
LÝ LỊCH KHOA HỌC

 ThS. Nguyễn Thị Hồng Huệ
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Nguyễn Thị Hồng Huệ Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 20/4/1966 Nơi sinh: Qui Nhơn
Quê quán: Hải Cảng - Quy Nhơn - Bình Định
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: ThS. Năm, nước nhận học vị: 2010, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Sư Phạm Xã hội
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 261 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ: , NR: , Di Động: 0984996883
Fax:  Email: nthhue@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính qui
Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn
Ngành học: Sư phạm Ngữ Văn
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 1988
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Ngôn ngữ học Năm cấp bằng: 2010
Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Tiếng Anh Mức độ sử dụng: 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
1988 - 1989 Trường THPT số 1 Tuy Phước, Bình Định Giảng dạy
1990 - 1997 Trường BTVH tỉnh Quảng Ngãi Giảng dạy
1997 - 2007 Trường CĐSP Quảng Ngãi Giảng dạy
2007 - 2010 Trường ĐH Công nghiệp TP. HCM - Cơ sở miền Trung Giảng dạy
2010 đến nay Trường Đại học Phạm Văn Đồng Giảng dạy

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu đã và đang tham gia:
Stt Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp(NN, Bộ, Ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 1 Sưu tầm, phân loại, đánh giá tài liệu Hán Nôm ở Quảng Ngãi 2017 - 2018 Cấp Tỉnh Thành viên chính
2. Các công trình, bài báo, tham luận khoa học đã công bố:
Stt Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí Ghi chú
1  Địa danh làng xã Quảng Ngãi 2010  Luận văn Thạc sĩ, Trường ĐH Khoa học Huế
2  Đặc trưng ngôn ngữ - văn hóa trong địa danh làng xã Quảng Ngãi 2013  Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường ĐH Phạm Văn Đồng
3  Tiếng Việt thực hành 2014  Áp dụng giảng dạy cho bậc Cao đẳng ngành Ngữ văn, Trường ĐH Phạm Văn Đồng
4  Phương thức định danh địa danh làng xã Quảng Ngãi 2016  Tạp chí Khoa học và công nghệ, Trường Đại học Phạm Văn Đồng


Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn