Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
LÝ LỊCH KHOA HỌC

 ThS. Nguyễn Đình  Hoàng
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Nguyễn Đình  Hoàng Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 14/02/1964 Nơi sinh: Tp Quảng Ngãi
Quê quán: Thừa Thiên Huế
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: ThS. Năm, nước nhận học vị: 2010, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Phó Trưởng Khoa
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Kỹ thuật Công nghệ, Trường ĐH Phạm Văn Đồng
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 189/6 Lê Trung Đình, Tp Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ: , NR: , Di Động: 01224448698
Fax:  Email: ndhoang@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Tp Hồ Chí Minh
Ngành học: Điện Công nghiệp
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 1987
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Tự động hoá Năm cấp bằng: 2010
Nơi đào tạo: ĐH Đà Nẵng
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Tiếng Anh Mức độ sử dụng: C

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
1990- 2006 Trường CĐCĐ Quảng Ngãi Tổ trưởng chuyên môn
2007- nay Trường ĐH Phạm Văn Đồng TTCM – P. Trưởng Khoa

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu đã và đang tham gia:
Stt Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp(NN, Bộ, Ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 1 Điều khiển ổn định mực nước sử dụng điều khiển mờ 2009-2010 Cấp Trường CN đề tài
 2 Điều khiển vị trí động cơ DC sử dụng mạng Neural 2013 -2014 Cấp Trường CN đề tài
2. Các công trình, bài báo, tham luận khoa học đã công bố:
Stt Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí Ghi chú
1  Điều khiển ổn định mực nước sử dụng điều khiển mờ 2010   Thông tin KH và CN số 5 2010
2  Điều khiển thích nghi tay máy robot 2011  Thông tin KH và CN số 3 2011
3  Điều khiển vị trí cánh tay robot bằng bộ điều khiển PID-FUZZY 2012  Tạp chí KHCN số 1 2012
4  Điều khiển vị trí động cơ DC sử dụng mạng Neural 2014  Tạp chí KHCN số 4 2014
5  Điều khiển bám đối tượng sử dụng Camera 2015  Tạp chí KH và CN số 6 2015


Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn