Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả. Triết lý giáo dục: Nhân văn - Hội nhập - Phát triển bền vững
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
LÝ LỊCH KHOA HỌC

 Giảng viên ThS. Hồ Ngọc Văn Chí
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Hồ Ngọc Văn Chí Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 15/07/1991 Nơi sinh: TP. Quảng Ngãi
Quê quán: Phường Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Giảng viên ThS. Năm, nước nhận học vị: 2020, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa kỹ thuật công nghệ, Trường Đại học Phạm Văn Đồng.
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Phường Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ: , NR: , Di Động: 035.3774075
Fax:  Email: hnvchi@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Trường Đại Học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
Ngành học: Xây dựng dân dụng và Công Nghiệp
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2014
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và Công Nghiệp Năm cấp bằng: 2020
Nơi đào tạo: Trường Đại Học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Tiếng Anh Mức độ sử dụng: B1 khung châu Âu

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
07/2014 - 04/2015 Công ty TNHH Quảng Ngãi Nhân Viên thiết kế
05/2015 - 03/2016 Công ty Cổ Phần DINCO - Đà Nẵng Nhân Viên thiết kế
04/2016 đến nay Trường Đại Học Phạm Văn Đồng Giảng Viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu đã và đang tham gia:
Stt Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp(NN, Bộ, Ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 1 Xây dựng chương trình tính toán, kiểm tra kết cấu trụ Ăngten dây co theo tiêu chuẩn Việt Nam 2017/2018 Trường Chủ trì
 2 Xây dựng chương trình hỗ trợ kết cấu khung - vách Bê tông cốt thép 2020/2021 Trường Chủ trì
2. Các công trình, bài báo, tham luận khoa học đã công bố:
Stt Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí Ghi chú
1  Tính toán dầm cao bằng phương pháp strut-tie theo tiêu chuẩn ACI 318-08 2017  Tạp chí khoa học công nghệ trường ĐH Phạm Văn Đồng
2  Xây dựng chương trình tính toán, kiểm tra kết cấu trụ Ăngten dây co theo tiêu chuẩn Việt Nam 2018  Tạp chí khoa học công nghệ trường ĐH Phạm Văn Đồng
3  Xây dựng chương trình hỗ trợ thiết kế kết cấu khung - vách bê tông cốt thép 2021  Tạp chí khoa học công nghệ trường ĐH Phạm Văn Đồng
3. Sách, giáo trình:
Stt Tên sách/giáo trình Nơi xuất bản Năm xuất bản
1  Cơ lý thuyết 1 (bậc đại học)  Lưu hành nội bộ (trường ĐH PVĐ) 2017
2  Cơ lý thuyết (bậc cao đẳng)  Lưu hành nội bộ (trường ĐH PVĐ) 2018
3  Cơ ứng dụng (bậc đại học)  Lưu hành nội bộ (trường ĐH PVĐ) 2020


Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn