Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả. Triết lý giáo dục: Nhân văn - Hội nhập - Phát triển bền vững
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
LÝ LỊCH KHOA HỌC

 ThS. Võ Thị Thùy  Linh
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Võ Thị Thùy  Linh Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 17/9/1992 Nơi sinh: Hành Đức, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi
Quê quán: Hành Đức, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: ThS. Năm, nước nhận học vị: 2017, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): trường Đại học Phạm Văn Đồng
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Hành Đức, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ: , NR: , Di Động: 0964 527 494.
Fax:  Email: vttlinh@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: trường Đại học Quy Nhơn
Ngành học: Sư phạm hóa học
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2014.
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Hóa lý thuyết và Hóa Lý Năm cấp bằng: 2017
Nơi đào tạo: trường Đại học Sư phạm Huế
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Chứng chỉ B1 Châu Âu Mức độ sử dụng: 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
Từ 4/2016 đến nay Trường Đại học Phạm Văn Đồng Giáo viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu đã và đang tham gia:
Stt Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp(NN, Bộ, Ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 1 Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng và biến tính vật graphitic C3N4 để làm chất xúc tác quang 2014 Cấp trường Người thực hiện chính
 2 Nghiên cứu tổng hợp, biến tính vật liệu Cu3(BTC)2 bằng nhóm chức hữu cơ 2016/2017 Cấp trường Người thực hiện chính
2. Các công trình, bài báo, tham luận khoa học đã công bố:
Stt Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí Ghi chú
1  Nghiên cứu biến tính vật liệu MOF-199 bằng Acid 2-Aminoteraphtalic 2017  Hóa học và ứng dụng


Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn