Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
LÝ LỊCH KHOA HỌC

 CN.  Nguyễn Văn  Hiển
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Nguyễn Văn  Hiển Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 02/02/1988 Nơi sinh: Mộ Đức – Quảng Ngãi
Quê quán: Đức Thắng – Mộ Đức – Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: CN. Năm, nước nhận học vị: 2010, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Bộ môn TD - QP, AN, Khoa Cơ Bản
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Xã Đức Thắng – H. Mộ Đức - Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ: , NR: , Di Động: 0948445762
Fax:  Email: nvhien@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính qui
Nơi đào tạo: Trường Đại Học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
Ngành học: Giáo dục thể chất – Giáo dục Quốc phòng
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2010
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Anh văn Mức độ sử dụng: B

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
2011 - nay Trường ĐH Phạm Văn Đồng Giảng dạy, phụ trách văn phòng Đoàn trường

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC


Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn