Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả. Triết lý giáo dục: Nhân văn - Hội nhập - Phát triển bền vững
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
LÝ LỊCH KHOA HỌC

 ThS. Lê Tấn Sĩ
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Lê Tấn Sĩ Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 01/7/1969 Nơi sinh: Quảng Ngãi
Quê quán: Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: ThS. Năm, nước nhận học vị: 2012, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Chuyên Viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trường ĐH Phạm Văn Đồng
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 02/36 Ngô Sỹ Liên, TP Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ: 055 7109899, NR: 055 3827555, Di Động: 0913493333
Fax:  Email: letansi@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Ngành học: Điện tử
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 1993
Bằng đại học 2: Anh Văn Năm tốt nghiệp: 2012
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Kỹ Thuật Điện tử Năm cấp bằng: 2012
Nơi đào tạo: Đại học Đà Nẵng
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Anh Mức độ sử dụng: 50%

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu đã và đang tham gia:
Stt Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp(NN, Bộ, Ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 1 Xây dựng phần mềm hỗ trợ công tác đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục 2014 Trường Chủ trì
 2 Xây dựng website công tác quản lý khoa học tại Trường ĐH Phạm Văn Đồng 2015 Trường Chủ trì
 3 Xây dựng phần mềm dựa trên công nghệ web quản lý tài sản tại Trường ĐH Phạm Văn Đồng 2016 Trường Cộng tác


Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn