Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
LÝ LỊCH KHOA HỌC

PGS. TS. Phạm Đăng  Phước
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Phạm Đăng  Phước Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 05/01/1959 Nơi sinh: Quảng Ngãi
Quê quán: Nghĩa Lộ, Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: TS. Năm, nước nhận học vị: 2000, VN
Chức danh khoa học cao nhất: PGS. Năm bổ nhiệm: 2011
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Hiệu trưởng
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: K58/12 Ngô Sỹ Liên – TP Đà Nẵng
Điện thoại liên hệ: CQ: 055 3922908, NR: , Di Động: 0905118835
Fax: 055 3824925 Email: pdphuoc@pdu.edu.vn; pphamdang@yahoo.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Ngành học: Cơ khí chế tạo
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 1982
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Cơ Khí Chế tạo máy Năm cấp bằng: 1995
Nơi đào tạo: Đại học Đà Nẵng
- Tiến sĩ chuyên ngành: Cơ Khí Chế tạo máy Năm cấp bằng: 2000
Nơi đào tạo: Đại học Đà Nẵng
Tên luận án: Ứng dụng CAE trong thiết kế Robot
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Anh Mức độ sử dụng: A
- Ngoại ngữ 2: Nga Mức độ sử dụng: C

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
5/1982 – 10/2007 Trường Đại học Bách khoa, ĐH Đà Nẵng Giảng viên; Phó trưởng phòng Giáo vụ và Công tác sinh viên. Trưởng Bộ môn Cơ điện tử.
10/2007 - nay Trường Đại học Phạm Văn Đồng Hiệu trưởng

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu đã và đang tham gia:
Stt Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp(NN, Bộ, Ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 1 Phân tích các nguyên nhân tai nạn lao động và biện pháp an toàn trong sản xuất ngành Lâm nghiệp. 1986-1990 MS:58A-02-05. SĐK: 87-58-110 Cấp Nhà nước Tham gia
 2 Nghiên cứu lập trình mô phỏng robot RSP-406 trên máy tính để phun phủ men sứ. 1998-2000 MS: 04-06-04 ĐT nhánh cấp nhà nước Tham gia
 3 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo robot 4 bậc tự do 2004-2005 MS: B2004-15-40. ĐT cấp Bộ. Chủ nhiệm
 4 Thiết kế, chế tạo máy khoan điều khiển bằng máy vi tính để khoan các bo mạch điện tử. 2007-2008 MS: B2007-ĐN02-21. ĐT Cấp Bộ. Chủ nhiệm
2. Các công trình, bài báo, tham luận khoa học đã công bố:
Stt Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí Ghi chú
1  Automatic establishment of kinematic modelling and simulation of robot 2000  PROCEEDINGS: VJ`SAEM (The 2th Vietnam - Japan symposium on advances in applied electromagnetics and mechanics)
2  Thiết lập hệ phương trình động học của robot với sự trợ giúp của máy vi tính. 1999  Tuyển tập các báo cáo khoa học Hội nghị Cơ học máy Việt Nam
3  Lập trình điều khiển robot TERGANE 45 1999  Tuyển tập các báo cáo khoa học Hội nghị Cơ học máy Việt Nam
4  Nghiên cứu thiết kế chế tạo robot RPS-406 2000  Tuyển tập các báo cáo khoa học Hội nghị Tự động hóa toàn quốc - VICA 4
5  Thiết kế bộ truyền bánh răng chốt trong điều kiện sản xuất đơn chiếc. 1995  Thông tin khoa học và công nghệ, Kỷ niệm 20 năm thành lập trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng.
6  Nghiên cứu thiết kế, chế tạo robot BKĐN-01 2005  Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng
7  Phương pháp xác định hệ tọa độ và các thông số Denavit - Hartenberg của robot 2011  Tạp chí Cơ khí Việt Nam
8  Hệ thống điều khiển và giám sát thiết bị định lượng và đóng bao tự động sản phẩm dạng hạt. 2008  Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng
9  Thiết kế, chế tạo máy khoan tự động điều khiển bằng máy tính 2009  Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng
10  Thiết kế, chế tạo mô hình máy phay CNC 2D 2010  Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng
11  Mô phỏng quá trình gia công bánh răng côn cong dạng cung tròn GLEASON trên máy tính. 2007  Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng
12  Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy khoan bo mạch điện tử tự động KB-07 2007  Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng
13  Tự động hóa nguyên công gia công mặt chuẩn chi tiết dạng trục 2010  Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng
14  Thiết kế, chế tạo thiết bị tự động kiểm tra và phân loại kích thước chi tiết. 2008  Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng
15  Application of genetic algorithm to design the PIC controller for DC motor. 2013  Proceeding of the 2013 International symposium on Mechatronics and Robotics. Ho Chi Minh City, pp 47-50.
16  An advantaged controller for a double inverted pendulum based on combining LQR and Fuzzy logic 2013  Proceeding of the 3rd National Conference on Mechanical Science and Technology, Hanoi, pp1187-1193.
17  A study on adaptive control of a squeegee in screen printer with unknown parameters 2013  The Second Vietnam Conference on Control and Automation, Danang, pp886-892.
3. Sách, giáo trình:
Stt Tên sách/giáo trình Nơi xuất bản Năm xuất bản
1  Robot công nghiệp  Nhà XB Xây Dựng Hà Nội 2007
2  Công nghệ Chế tạo máy  Nhà Xuất bản Đà Nẵng 2010

V. KHEN THƯỞNG
Stt Giải thưởng, khen thưởng Số Quyết định, năm
1  Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Ngãi  


Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn