Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả. Triết lý giáo dục: Nhân văn - Hội nhập - Phát triển bền vững
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
LÝ LỊCH KHOA HỌC

 ThS. Phạm Thị Minh  Phương
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Phạm Thị Minh  Phương Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 16/01/1983 Nơi sinh: Đức Phong - Mộ Đức - Quảng Ngãi
Quê quán: Đức Phong - Mộ Đức - Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: ThS. Năm, nước nhận học vị: 2010, Việt Nam.
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giáo viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Phòng Đào tạo – Trường ĐH Phạm Văn Đồng.
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Hẻm 110/6 Nguyễn Bỉnh Kiêm – P. Trần Phú – TP Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ: 0553821313, NR: , Di Động: 0986878602
Fax:  Email: ptmphuong@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy.
Nơi đào tạo: Trường Đại học Quy Nhơn
Ngành học: Sư phạm Hóa học
Nước đào tạo: Việt Nam. Năm tốt nghiệp: 2005
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Hóa hữu cơ. Năm cấp bằng: 2010.
Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Huế - Đại học Huế.
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Tiếng Anh Mức độ sử dụng: Trình độ C

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
01/8/2006 – 06/9/2007 Trường CĐ Cộng đồng Quảng Ngãi Công việc của phòng Đào tạo
07/9/2007 - nay Trường ĐH Phạm Văn Đồng Công việc của phòng Đào tạo

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
2. Các công trình, bài báo, tham luận khoa học đã công bố:
Stt Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí Ghi chú
1  Nghiên cứu thành phần hóa học gỗ cây Mít dai (Artocarpus heterophyllus Lamk.) của Việt Nam 2011  Tạp chí hóa học


Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn