Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả. Triết lý giáo dục: Nhân văn - Hội nhập - Phát triển bền vững
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
LÝ LỊCH KHOA HỌC

 TS. Nguyễn Thanh  Hải
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Nguyễn Thanh  Hải Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 12/02/1967 Nơi sinh: Hà Nam
Quê quán: Xã Tịnh Kỳ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: TS. Năm, nước nhận học vị: 2010, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trưởng Phòng Đào tạo
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 118/1 Đường Trương Định, TP Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ: 055 3821313 , NR: 055 3827714 , Di Động: 0914012714
Fax:  Email: thanhhaits@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Đại học Sư phạm Quy nhơn
Ngành học: Sư phạm Vật lý - Kỹ thuật công nghiệp
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 1990
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học vật lý Năm cấp bằng: 2007
Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
- Tiến sĩ chuyên ngành: Giáo dục học Năm cấp bằng: 2010
Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
Tên luận án: Nghiên cứu xây dựng và sử dụng bài tập định tính trong dạy học cơ học vật lý 10 Trung học phổ thông
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Tiếng Nga Mức độ sử dụng: đọc tài liệu chuyên ngành
- Ngoại ngữ 2: Tiếng Anh Mức độ sử dụng: đọc tài liệu chuyên ngành

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
Từ 01/01/1991 đến 19/8/2010 - Trường THPT chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi - Trường THPT Trần Quốc Tuấn - Quảng Ngãi Giảng dạy Vật lý
Từ 19/8/2010 đến nay Trường Đại học Phạm Văn Đồng Giảng viên, TP Đào tạo

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu đã và đang tham gia:
Stt Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp(NN, Bộ, Ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 1 Đánh giá thực trạng và đề xuất một số biện pháp tăng cường sử dụng bài tập định tính và câu hỏi thực tế trong dạy học vật lí lớp 10 trung học phổ thông, 2010 Cấp trường, mã số T.NCS 09 - GD - 01, Đại học Sư phạm Huế. Chủ đề tài
 2 Xác định và rèn luyện hệ thống kỹ năng học tập theo định hướng phát triển năng lực tư duy cho sinh viên đại học ngành Sư phạm Vật lý trường Đại học Phạm Văn Đồng 2017 Cấp trường, mã số 14/XH1-1217, Trường Đại học Phạm Văn Đồng Chủ đề tài
2. Các công trình, bài báo, tham luận khoa học đã công bố:
Stt Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí Ghi chú
1  Hộp đen - Bài toán vật lí không đơn giản (Phần 1) 1995  Vật lý phổ thông - Hội Vật lý Việt Nam số 21
2  Hộp đen - Bài toán vật lí không đơn giản (Phần 2) 1995  Vật lý phổ thông - Hội Vật lý Việt Nam số 23
3  Hộp đen - Bài toán vật lí không đơn giản (Phần 3) 1995  Vật lý phổ thông - Hội Vật lý Việt Nam số 24
4  Đôi nét về phương pháp định miền trong cơ học 1996  Vật lý phổ thông - Hội Vật lý Việt Nam số 29
5  Sử dụng đồ thị trong việc khảo sát kết quả bài tập vật lý 1996  Vật lý phổ thông - Hội Vật lý Việt Nam số 38
6  Sử dụng điều kiện động hình học trong phương pháp động lực học 1996  Vật lý phổ thông - Hội Vật lý Việt Nam số 40
7  Khối tâm - Những ứng dụng của khái niệm khối tâm 1997  Vật lý phổ thông - Hội Vật lý Việt Nam số 49
8  Tình hình vận dụng kiến thức vật lý vào đời sống thực tế của học sinh trung học phổ thông hiện nay 2005  Thông báo Khoa học - Đại học Sư phạm Huế, Số 3(52)
9  Một số giải pháp nâng cao khả năng vận dụng kiến thức vật lí vào thực tế đời sống cho học sinh trung học phổ thông 2007  Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Số 01 (01), Đại học Sư phạm – Đại học Huế
10  Tăng cường sử dụng các bài tập định tính và câu hỏi thực tế để tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh trong dạy học vật lí 2009  Tạp chí Khoa học và Giáo dục, số 03 (11), Đại học Sư phạm – Đại học Huế
11  Định hướng cách giải bài tập định tính cho học sinh trong dạy học vật lí trung học phổ thông 2010  Tạp chí Giáo dục, số 234, Kì 2, tháng 3/2010
12  Nâng cao chất lượng dạy học vật lý thông qua việc sử dụng bài tập định tính trong tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh 2012  Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng dạy học vật lý ở trường phổ thông” – Khoa Vật lý - Đại học Quy nhơn
13  Công tác đào tạo giáo viên phổ thông tại trường Đại học Phạm Văn Đồng – Thực trạng và một số giải pháp 2014  Hội thảo khoa học “Công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng giáo viên mầm non, phổ thông giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2015”
14  Vận dụng quy trình xây dựng chủ đề tích hợp vào việc xây dựng chủ đề “Sự nở vì nhiệt” trong dạy học phần Nhiệt học, Trung học cơ sở 2016  Tạp chí Khoa học, số 8,2016, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
15  Một số giải pháp đổi mới dạy học vật lý ở trường phổ thông theo định hướng phát triển năng lực 2017  Hội thảo khoa học “Đổi mới dạy học vật lý ở trường phổ thông theo định hướng phát triển năng lực” – Khoa Vật lý - ĐHSP – ĐH Huế
3. Sách, giáo trình:
Stt Tên sách/giáo trình Nơi xuất bản Năm xuất bản
1  Bài tập vật lý chọn lọc  Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 1997
2  Bài tập định tính và câu hỏi thực tế Vật lý 6  Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 2002
3  Bài tập định tính và câu hỏi thực tế Vật lý 7  Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 2003
4  Bài tập định tính và câu hỏi thực tế Vật lý 8  Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 2004
5  Bài tập định tính và câu hỏi thực tế Vật lý 9  Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 2005
6  Bài tập định tính và câu hỏi thực tế Vật lý 10  Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 2006
7  Bài tập định tính và câu hỏi thực tế Vật lý 11  Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 2007
8  Bài tập định tính và câu hỏi thực tế Vật lý 12  Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 2008
9  Sử dụng bài tập định tính và câu hỏi thực tế trong dạy học vật lý  Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 2012
10  Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập tự luận Vật lí 6  Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 2005
11  Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập tự luận Vật lí 7  Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 2005
12  Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập tự luận Vật lí 8  Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 2005
13  Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập tự luận Vật lí 9  Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 2005
14  Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập tự luận Vật lí 10  Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 2006
15  Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập tự luận Vật lí 11  Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 2006
16  Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập tự luận Vật lí 12  Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 2006
17  Học và thực hành theo chuẩn kiến thức kỹ năng vật lý 6  Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 2011
18  Học và thực hành theo chuẩn kiến thức kỹ năng vật lý 7  Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 2011
19  Học và thực hành theo chuẩn kiến thức kỹ năng vật lý 8  Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 2011
20  Học và thực hành theo chuẩn kiến thức kỹ năng vật lý 9  Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 2011
21  Bài tập vật lý 6  Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 2010
22  Bài tập vật lý 7  Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 2010
23  Bài tập vật lý 8  Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 2010
24  Bài tập vật lý 9  Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 2010
25  Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Vật lý 7  Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 2005
26  Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Vật lý 8  Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 2005
27  Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Vật lý 9  Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 2005
28  Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Vật lý 10  Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 2006
29  Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Vật lý 11  Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 2007
30  Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Vật lý 12  Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 2008
31  500 Bài tập vật lý 8  Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 2004
32  500 Bài tập vật lý 9  Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 2004
33  500 Bài tập vật lý 10  Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 2006
34  500 Bài tập vật lý 11  Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 2007
35  500 Bài tập vật lý 12  Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 2008
36  Bài tập vật lý nâng cao 6  Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 2003
37  Bài tập vật lý nâng cao 7  Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 2003
38  Bài tập vật lý nâng cao 8  Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 2004
39  Bài tập vật lý nâng cao 9  Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 2004
40  Bài tập trắc nghiệm vật lý 6  Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 2009
41  Bài tập trắc nghiệm vật lý 7  Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 2009
42  Bài tập trắc nghiệm vật lý 8  Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 2009
43  Bài tập trắc nghiệm vật lý 9  Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 2009
44  Sổ tay Vật lý 8  Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 2004
45  Sổ tay Vật lý 9  Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 2004
46  Sổ tay Vật lý 10  Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 2006
47  Sổ tay Vật lý 11  Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 2006
48  Sổ tay Vật lý 12  Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 2007
49  Kiến thức cơ bản vật lý 10  Nhà xuất bản ĐH Quốc gia Hà Nội 2006
50  Kiến thức cơ bản vật lý 11  Nhà xuất bản ĐH Quốc gia Hà Nội 2007
51  Kiến thức cơ bản vật lý 12  Nhà xuất bản ĐH Quốc gia Hà Nội 2008
52  Cơ sở lý thuyết và 500 câu hỏi trắc nghiệm giáo khoa Vật lý 11  Nhà xuất bản ĐH Quốc gia Hà Nội 2007
53  Cơ sở lý thuyết và 500 câu hỏi trắc nghiệm giáo khoa Vật lý 12  Nhà xuất bản ĐH Quốc gia Hà Nội 2007
54  150 Vấn đề giáo khoa cơ bản Vật lý 12  Nhà xuất bản ĐH Quốc gia Hà Nội 2007
55  135 Câu hỏi lý thuyết và hiện tượng vật lý  Nhà xuất bản ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh 2001
56  Giải toán tổng hợp nâng cao vật lý 9  Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 1998
57  Giải toán tổng hợp nâng cao vật lý 12  Nhà xuất bản ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh 2002
58  Trắc nghiệm vật lý 12 - Tập 1  Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 2002
59  Trắc nghiệm vật lý 12 - Tập 2  Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 2002
60  Chuyên đề luyện thi đại học và cao đẳng môn Vật lý - Tập 1  Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 2009
61  Chuyên đề luyện thi đại học và cao đẳng Vật lý - Tập 2  Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 2009
62  Chuyên đề luyện thi đại học và cao đẳng Vật lý - Tập 3  Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 2009
63  Ôn tập và làm bài thi tốt nghiệp Trung học phổ thông môn vật lý  Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 2003
64  20 đề thi trắc nghiệm tốt nghiệp Trung học phổ thông môn Vật lí  Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 2007
65  20 đề thi trắc nghiệm tuyển sinh vào đại học và cao đẳng môn Vật lí  Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 2007


Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn