Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong

Ánh sáng Soi đường
Hội thảo


Trung tâm


Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
LÝ LỊCH KHOA HỌC

 CN. Phùng Thị Phương  Thảo
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Phùng Thị Phương  Thảo Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 20/6/1988 Nơi sinh: Thị Trấn Kỳ Anh – Kỳ Anh – Hà Tĩnh
Quê quán: Kỳ Hưng – Kỳ Anh – Hà Tĩnh
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: CN. Năm, nước nhận học vị: 2010, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Tổ lý luận chính trị - trường đại học Phạm Văn Đồng
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Thôn Trường Thọ Đông, Phường Trương Quang Trọng, Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ: , NR: ,Di Động: 0977379468
Fax:  Email: ptpthao@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Trường đại học sư phạm Huế
Ngành học: Giáo dục chính trị
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2010
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Triết học Năm cấp bằng: (dự kiến 2016)
Nơi đào tạo: Trường đại học khoa học Huế
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Tiếng Anh Mức độ sử dụng: B1

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
11/2010 Tổ lý luận chính trị - trường đại học Phạm Văn Đồng Giảng dạy

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC


Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn