Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
LÝ LỊCH KHOA HỌC

 ThS. Phùng Thị Phương  Thảo
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Phùng Thị Phương  Thảo Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 20/6/1988 Nơi sinh: Thị Trấn Kỳ Anh – Kỳ Anh – Hà Tĩnh
Quê quán: Kỳ Hưng – Kỳ Anh – Hà Tĩnh
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: ThS. Năm, nước nhận học vị: 2010, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Tổ lý luận chính trị - trường đại học Phạm Văn Đồng
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Thôn Trường Thọ Đông, Phường Trương Quang Trọng, Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ: , NR: , Di Động: 0977379468
Fax:  Email: ptpthao@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Trường đại học sư phạm Huế
Ngành học: Giáo dục chính trị
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2010
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Triết học Năm cấp bằng: 2017
Nơi đào tạo: Trường đại học khoa học Huế
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Tiếng Anh Mức độ sử dụng: B1

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
11/2010 Tổ lý luận chính trị - trường đại học Phạm Văn Đồng Giảng dạy

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
2. Các công trình, bài báo, tham luận khoa học đã công bố:
Stt Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí Ghi chú
1   Lồng ghép giáo dục môi trường vào giảng dạy môn Giáo dục chính trị tại trường Đại học Phạm Văn Đồng 2013  Kỷ yếu Hội nghị Vệ sinh, môi trường trường Đại học Phạm Văn Đồng
2  Nâng cao chất lượng tự học các môn Lí luận chính trị tại trường Đại học Phạm Văn Đồng 2015  Kỷ yếu Hội thảo khoa học Trường Đại học Sư phạm Huế
3. Sách, giáo trình:
Stt Tên sách/giáo trình Nơi xuất bản Năm xuất bản
1  Triết học tôn giáo với những vấn đề nhân sinh quan: Lý luận và thực tiễn  Nxb Tôn giáo 2016


Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn