Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
LÝ LỊCH KHOA HỌC

 ThS. Huỳnh Kim Hoa
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Huỳnh Kim Hoa Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 01/ 04/ 1963 Nơi sinh: Hà Nội
Quê quán: Phước Hòa, Tuy Phước, Bình Định
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: ThS. Năm, nước nhận học vị: 2005, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trưởng khoa
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Lý luận chính trị
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 07 Lê Thánh Tôn, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ: 0255.3835471 , NR: , Di Động: 0914067050
Fax:  Email: hkhoa@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: ĐH chính quy
Nơi đào tạo: ĐH Sư phạm Quy Nhơn
Ngành học: Sử - Chính trị
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 1984
Bằng đại học 2: Cử nhân luật Năm tốt nghiệp: 1995
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Triết học Năm cấp bằng: 2005
Nơi đào tạo: Trường ĐH khoa học Huế
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Tiếng Nga Mức độ sử dụng: Trung bình

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
10/1984 – 10/1987 Trường Đảng tỉnh Nghĩa Bình Giảng viên
11/1987 – 10/ 1989 Trường THCS Quang Trung, Quy Nhơn Giáo viên
11/1989 - nay Trường CĐSP Quảng Ngãi ( nay là trường ĐH Phạm Văn Đồng ) Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu đã và đang tham gia:
Stt Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp(NN, Bộ, Ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 1 Thực trạng giảng dạy môn Giáo dục công dân ở trường PTCS tỉnh Quảng ngãi 2002 Cấp trường Cộng tác
2. Các công trình, bài báo, tham luận khoa học đã công bố:
Stt Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí Ghi chú
1  Tuổi trẻ của một thiên tài 2000  Kỷ yếu Hội thảo khoa học trường CĐSP Quảng Ngãi
2  Giáo trình tư liệu Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2004  Giáo trình viết cho ngành Giáo dục chính trị của Trung tâm Đào tạo từ xa – ĐH Huế
3  Môti số phương pháp tổ chức hoạt động tự học môn chính trị và môn pháp luật cho học sinh TCCN trong trường ĐH Phạm Văn Đồng 2010  Kỷ yếu Hội thảo khoa học trường ĐH Phạm Văn Đồng
4  Chiến thắng mùa xuân 1975 – Ba mươi lăm năm nhìn lại 2010  Kỷ yếu Hội thảo khoa học trường Chính trị Tỉnh Quảng Ngãi
5  Hành trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Dấu ấn dân tộc và thời đại 2011   Kỷ yếu Hội thảo khoa học trường Chính trị Tỉnh Quảng Ngãi
6  Một số ý kiến trao đổi về chế độ, chính sách đối với người nghiên cứu khoa học 2012  Kỷ yếu Hội thảo khoa học trường ĐH Phạm Văn Đồng
7  Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ góc độ sửa đổi lề lối làm việc 2012  Kỷ yếu hội thảo của Đảng ủy Khối các cơ quan
8  Những thay đổi trong sử dụng các phương pháp và biện pháp tác động hỗ trợ trong giảng dạy học phần “ Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin” 2013  Kỷ yếu Hội thảo khoa học trường ĐH Phạm Văn Đồng
9  Một số đánh giá, kết luận, trao đổi về việc thực hiện chương trình các môn LLCT theo QĐ 52/2008 – BGD&ĐT tại trường Đại học Phạm Văn Đông – Quảng Ngãi. 2013  Báo cáo tại Hội nghị tập huấn giảng viên LLCT các trường ĐH & CĐ tại Nha Trang theo yêu cầu của Bộ
10  Một số giải pháp nhằm nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường sống 2013  Kỷ yếu Hội nghị Vệ sinh, môi trường trường ĐH Phạm Văn Đồng
11  Đưa nội dung Chỉ thị 03 vào chương trình học tập cho học sinh, sinh viên trường ĐH Phạm Văn Đồng. 2015  Kỷ yếu hội nghị tổng kết của Đảng ủy Khối các cơ quan
12  Đưa nội dung Chỉ thị 03 vào chương trình học tập cho học sinh, sinh viên trường ĐH Phạm Văn Đồng. 2015  Kỷ yếu hội nghị tổng kết của Đảng ủy Khối các cơ quan
13  Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên trường ĐH PVĐ 2016  Tài liệu Hội thảo cấp tỉnh `Hưởng ứng ngày PLVN`, do UBND tỉnh Quảng ngày tổ chức, trang 50- 53
14  Trao đổi về kỹ năng và kinh nghiệm trong việc xây dựng bộ đề thi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương 2017  Tài liệu Hội nghị thi trắc nghiệm cấp trường, trang 53-58


Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn