Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
LÝ LỊCH KHOA HỌC

 ThS. Lê Thị Như  Quỳnh
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Lê Thị Như  Quỳnh Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 16/6/1980 Nơi sinh: Sơn Tịnh – Quảng Ngãi
Quê quán: Tịnh Sơn – Sơn Tịnh – Quảng Ngãi.
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: ThS. Năm, nước nhận học vị: 2007, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): khoa Cơ bản
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 13-Trần Cao Vân, P. Trần Phú, TP. Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ: , NR: , Di Động: 0945160680
Fax:  Email: ltnquynh@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: chính quy
Nơi đào tạo: Đại học Bách Khoa Hà Nội
Ngành học: Công nghệ Hữu cơ – Hóa dầu
Nước đào tạo: Việt Nam. Năm tốt nghiệp: 2004
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Công nghệ Hữu cơ – Hóa dầu và khí Năm cấp bằng: 2007
Nơi đào tạo: Đại học Bách Khoa Hà Nội
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Tiếng Anh Mức độ sử dụng: B1

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
9/ 2006 – 10/ 2007 Ban quan lý dự án trường ĐH Phạm Văn Đồng Chuyên viên
11/ 2007 – đến nay Trường ĐH Phạm Văn Đồng Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
2. Các công trình, bài báo, tham luận khoa học đã công bố:
Stt Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí Ghi chú
1  Nghiên cứu đặc trưng, các hiện tượng xảy ra trong quá trình điều chế và hoạt tính xúc tác AuY cho phản ứng oxi hóa hoàn toàn toluene 2009  Tạp chí Hóa học Việt Nam.
2  Liên kết hidro – nguyên nhân gây nên tính bất thường ở nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy của H2O so với HF. 2012  Tạp chí khoa học và công nghệ số 1- Trường ĐH Phạm Văn Đồng
3   Nghiên cứu tổng hợp trực tiếp vật liệu cấu trúc hữu cơ – kim loại (ZIF-8). 2014  Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam.
4  Ảnh hưởng của thành phần phản ứng đến sự hình thành nano-ZIF-8 2017  Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam.
5  Ảnh hưởng của một số yếu tố đến sự hình thành nano-ZIF-8 2017  Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam.
6  Tổng hợp và đặc trưng nano-ZIF-8 với hiệu suất và độ bền nhiệt cao 2017  6 Tổng hợp và đặc trưng nano-ZIF-8 với hiệu suất và độ bền nhiệt cao 2017 Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam.


Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn