Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
LÝ LỊCH KHOA HỌC

 CN. Trần Ngọc  Huy
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Trần Ngọc  Huy Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 19/ 6/ 1965 Nơi sinh: TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Quê quán: TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: CN. Năm, nước nhận học vị: 2000, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Cơ bản
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 160/53 Trần Hưng Đạo , TP Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ: , NR: 055 3 816374 , Di Động: 0986787753
Fax:  Email: tnhuy@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Tại chức
Nơi đào tạo: Trường ĐH TDTT Bắc Ninh
Ngành học: Giáo dục thể chất
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2000
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Tiếng Anh A Mức độ sử dụng: 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
Từ 1987 đến 2008 Trường CĐSP Quảng Ngãi Giảng viên
Từ 2008 đến nay Trường ĐH Phạm Văn Đồng Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu đã và đang tham gia:
Stt Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp(NN, Bộ, Ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 1 Khảo sát hiệu quả dạy - học môn Thể dục lớp 6 theo chương trình thí điểm bậc Trung học cơ sở tại Quảng Ngãi 2000/2002 Trường Ủy viên
 2 Ảnh hưởng của GDTC đến sự phát triển thể lực học sinh tiểu học (lớp 1) tại thị xã Quảng Ngãi 2002/2004 Ủy viên


Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn