Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
LÝ LỊCH KHOA HỌC

 ThS. Võ Thị Lý  Hoa
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và đệm: Võ Thị Lý  Hoa Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 17/12/1961 Nơi sinh: Nha trang - Khánh Hòa
Quê quán: L‎y Hòa - Quảng Bình
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: ThS. Năm, nước nhận học vị: 2000- Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:  Năm bổ nhiệm: 
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trưởng Khoa Cơ Bản
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Cơ Bản- Trường Đại Học Phạm Văn Đồng
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 02 Nguyễn Hoàng - Thành Phố Quảng Ngãi – Tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: CQ: 0553824040. , NR: 0553823840, Di Động: 0915449461
Fax:  Email: vlhoa@pdu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Ngành học: Hóa Công nghệ Silicat
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 1984
Bằng đại học 2: Cử nhân Đại Học A nh Văn Năm tốt nghiệp: 1996
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Hóa Công nghệ Thực Phẩm Năm cấp bằng: 2000
Nơi đào tạo: Trường Đại học Đà Nẵng
- Tiến sĩ chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 
Nơi đào tạo: 
Tên luận án: 
3. Ngoại ngữ:
- Ngoại ngữ 1: Anh văn Mức độ sử dụng: Đọc báo, giao tiếp
- Ngoại ngữ 2: . Nga văn Mức độ sử dụng: Không tốt

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
Từ tháng 5/1984- tháng 10/1987 Công ty Muối Phú Khánh-Thành phố Nha Trang Cán bộ Phụ trách Phòng Hóa Nghiệm Công ty
Từ tháng 11/1987- tháng 12/2007 Khoa Sinh- Hóa- Địa- Nông Trường Cao Đẳng Sư Phạm Quảng Ngãi. Giảng viên giảng dạy các bộ môn Hóa tại trường và dạy thỉnh giảng ở trường Cao đẳng Cộng đồng QN.
Từ tháng 1/ 2008- tháng 1/2012 Khoa Cơ bản- Trường Đại Học Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi. Phụ trách Khoa Cơ Bản, Giảng viên chính, giảng dạy các bộ môn Hóa tại Trường Đại Học Phạm Văn Đồng
Từ tháng 1/2013- tháng 6/2015 (hiện nay). Khoa Cơ bản- Trường Đại Học Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi. Trưởng Khoa Cơ Bản- Giảng viên chính, giảng dạy các bộ môn Hóa tại Trường Đại Học Phạm Văn Đồng

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu đã và đang tham gia:
Stt Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp(NN, Bộ, Ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 1 Trưởng Khoa Cơ Bản- Giảng viên chính, giảng dạy các bộ môn Hóa tại Trường Đại Học Phạm Văn Đồng 1984 Chủ trì đề tài
 2  Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Kỹ thuật: Nghiên Cứu một số Biện Pháp Nâng Cao chất lượng Nước Khoáng Giải Khát ở Miền Trung 1999 Chủ trì đề tài
 3  Nghiên Cứu- Biên Soạn Giáo Trình Hóa Học Đại Cương 3- Trường Cao Đẳng Sư Phạm Quảng Ngãi. cấp trường Chủ trì đề tài
 4  Nghiên Cứu khoa học “Sản Xuất Nước Quả Cam- Cà Rốt” cấp Trường Cao Đẳng Sư Phạm Quảng Ngãi. cấp trường Chủ trì đề tài
 5  Nghiên Cứu khoa học “Sản Xuất Nước Quả Cam- Cà Rốt” cấp Trường Cao Đẳng Sư Phạm Quảng Ngãi cấp trường Chủ trì đề tài
 6  Cộng Tác Nghiên Cứu nhiều Đề Tài (trường Cao Đẳng Sư Phạm Quảng Ngãi cũ): - Biên Soạn bộ Đề Thi Trắc Nghiệm cho Sinh Viên Cao Đẳng ngành Hóa. cấp trường Đồng chủ trì
 7 Nghiên Cứu thực trạng Dạy Học Hóa Học Lớp 8, 9 ở địa bàn các Huyện Sơn Hà, Sơn Tịnh… cấp trường Đồng chủ trì
2. Các công trình, bài báo, tham luận khoa học đã công bố:
Stt Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí Ghi chú
1  Tham gia trình bày Báo Cáo TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA GDMT (*) Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG  Hội thảo Toàn Quốc do UNESCO tổ chức về Đổi Mới Công Tác Đào Tạo Giáo Viên theo Định Hướng của Giáo Dục vì Mọi Người và Giáo Dục vì Sự Phát Triển B
2  Tham gia Hội Thảo Tập Huấn các Mô-đun về Phương Pháp Dạy Học trong Dự Án.  Tổ Chức Hợp Tác Phát Triển và Hỗ Trợ Kỹ Thuật vùng Fla-măng. Vương Quốc Bỉ- VVOB
3  Bài báo cáo “Nhận diện khó khăn và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo chương trình CĐSP đơn ngành theo học chế tín chỉ tại Khoa Cơ bản” 2012  Kỷ yếu Hội thảo khoa học “ Phương pháp dạy học trong đào tạo theo học chế tín chỉ”. Trường Đại Học Phạm Văn Đồng
4  Bài báo cáo ` Từ kết quả học tập của SV sau ba năm đào tạo theo học chế tín chỉ tại khoa Cơ bản, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo” 2015  Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá nhamf nâng cao chất lượng trong đào tạo theo học chế tín chỉ”, do khoa Cơ


Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn